ANNONSER

tidningar

Prenumerera

Priser & fakta

Helårsprenumeration (2015):
320 kronor för fyra nummer/år

Utanför Sverige

420 kronor för fyra nummer/år

Beställ prenumeration

kontakta kassör Peter Wattman
peter.wattman@telia.com

Fakturafrågor

kontakta kassör Peter Wattman peter.wattman@telia.com.   Vill du inte längre ha tidskriften Arkiv? Är du prenumerant tar du kontakt med kassören ovan men om du är medlem i FAI, FALK, FA, NAF eller NLA får du tidskriften som en del i medlmskapet och då behöver du kontakta din förening i ärendet.

ANNONSER