#Nyheter

article_img

Ny kartguide om Malmös unika arkitektur

Malmö stadsarkiv har tagit fram en ny kartguide över Malmös unika arkitektur. Kartan lyfter ett 30-tal byggnader och miljöer som valts ut av arkitekter inom Malmö stad med syftet att spegla stadens unika särart och kännetecken. 

article_img

Du är historisk! Kvinnohistoria tar plats i Värmland

Hösten 2023 kommer kvinnohistorien att ta plats i Värmland. Kvinnors berättelser ska nu samlas in, vecklas ut och synliggöras.

article_img

Save the date - Konferens om informationshantering

Den 30 november är det dags för Riksarkivets årliga konferens för informationshantering. Konferensen tar upp aktuella frågor inom arkiv- och informationshantering i både offentlig och enskild sektor.

article_img

Varför går det så trögt med e-arkiven i Sverige?

En ny bok ger en del av förklaringen. För det första är det omöjligt att bortse från det faktum att själva de tekniska lösningarna, e-arkiven som finns på marknaden, ofta är så undermåliga att kunderna inte kan använda dem. För det andra handlar e-arkivverksamhet om mycket mer än teknik.

article_img

Minnesjägarna – Handbok i samtidsdokumentation

Recension: Minnesjägarna av Hampus Busk är en användbar och relevant handbok om samtidsdokumentation, som tillkommit på efterfrågan från arkivsektorn där ämnet för många är relativt nytt. Boken är både kortfattad och överskådlig och möter därför väl de behov som finns bland minnesinstitutioner som vill utveckla sitt arbete inom samtidsdokumentation.

article_img

Skandalen i Stockholms tingsrätt

Att jurister tolkar både lagtext och annat i skarp motsatt riktning gentemot den allmänna opinionen är något som sker med jämna mellanrum. Nyligen hade vi den uppmärksammade "Snippa-domen" som ledde till massiva protester hos allmänheten. 1993 var det Stockholms tingsrätt som bråkade med svenska folket i stort.

article_img

”Transcription explosion” crowd sourcingen och pandemin

Vilka effekter har pandemin haft för arkiven, internationellt sett? Ja, på ett område har det gått att utläsa en mycket positiv utveckling: crowdsourcingen har gått kraftigt framåt. Något stort har blivit ännu större. Ett exempel på det är USA, där Martin Ståhl på en studieresa i våras kunde fastställa häpnadsväckande framsteg. 

article_img

Metoder för informationshantering i den digitala offentliga sektorn

I Arkiv nr 2/2022 skrev jag en artikel om informationshantering i den digitala offentliga sektorn och de förändrade förutsättningar som gäller i och med digitaliseringen. Artikeln avslutas med att jag påstår att vi inte kan hantera dagens utmaningar med gårdagens arbetssätt och organisation. Men hur ska vi arbeta i dagens offentliga sektor. Vilka metoder ska vi utveckla och använda? Hur ska vi tänka?

article_img

Informationshantering i den digitala offentliga sektorn

Information i dokumenterad form krävs för att alla verksamheter ska fungera. Vi behöver data, dokument, filmer, ritningar för att kunna göra det som krävs av oss, för att kunna styrka skyldigheter och rättigheter, för att följa upp, leda och genomföra det vi ska göra i våra organisationer. Information är ett smörjmedel, det behövs för att maskineriet ska hållas i gång, för att verksamheten ska fungera.

article_img

Arthur Thesleff – samlare, zigenarbaron och utopist

Artikeln publicerades i Arkiv nr 4 2021 Ibland överträffar verkligheten fiktionen. Få levnadsöden kan mäta sig med den säregne Arthur Thesleffs (1871–1920). I år är det hundrafemtio år sedan han föddes. Arthur Thesleff var en adelsman till sin börd men en vagabond till det yttre. På bilderna möter man en allvarlig man med intensiv blick.… Read More »

article_img

Arkivarier utan gränser?

Arif Naqvi kom till Sverige som 35-åring. Trots studier i arkivvetenskap hade han begränsad kunskap om det svenska kulturarvet. Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland vågade ändå anställa honom. Här berättar han om ett projekt som han drev för att inkludera fler i arkiven.

article_img

En digital arkivpolitik

Begäran om utlämnande av allmän handling är en vanligt förekommande arbetsuppgift för de som jobbar med diarieföring och arkiv. Offentlighetsprincipen och tryckfrihetsförordningen möjliggör för samhället att ta del av de allmänna handlingar som den offentliga verksamheten producerar i sitt arbete, både då, nu och i framtiden.