article_img

Världsminnesdag med tryckfrihetsförordning i fokus

På Världsminnesdagen den 28 september uppmärksammar Riksarkivet Sveriges senaste världsminne: Tryckfrihetsförordningen. Välkommen till Riksarkivet i Göteborg (föranmälan krävs) eller följ direktsändningen på Riksarkivets YouTube-kanal. 

article_img

Fulkultur, stulna böcker och tryckfrihetsförordningen

Vill du veta mer om allt från bortglömda reality-serier på tv till världens första tryckfrihetsförordning? Eller är du nyfiken på den legendariske författaren Olof Lagercrantz? 

article_img

Ny utställning om Barbie på Sörmlands museum

I år är det 60 år sedan Barbie introducerades i Sverige. Den 9 september öppnar utställningen ”Dockan med stort B” på Sörmlands museum. I utställningen visas Barbiedockor från 1960- och 1970-talet, som tillhör en hängiven samlare i Sörmland.

article_img

Förslag om nytt nationellt Kulturskyddsråd

Riksantikvarieämbetet har genomfört en utredning av organisatoriska och juridiska förutsättningar för att etablera ett nationellt kulturskyddsråd. Målet är att stärka skyddet för kulturarvet vid kris eller krig. 

article_img

Förintelsens första utställning i Stockholm

Fram till och med december 2024 visar Sveriges museum om Förintelsen utställningen Sju liv om sju personer som mot alla odds överlevde Förintelsen. Genom deras livsöden får besökarna nya perspektiv på Förintelsen och Sverige.

article_img

Ny kartguide om Malmös unika arkitektur

Malmö stadsarkiv har tagit fram en ny kartguide över Malmös unika arkitektur. Kartan lyfter ett 30-tal byggnader och miljöer som valts ut av arkitekter inom Malmö stad med syftet att spegla stadens unika särart och kännetecken. 

article_img

Du är historisk! Kvinnohistoria tar plats i Värmland

Hösten 2023 kommer kvinnohistorien att ta plats i Värmland. Kvinnors berättelser ska nu samlas in, vecklas ut och synliggöras.

article_img

Save the date - Konferens om informationshantering

Den 30 november är det dags för Riksarkivets årliga konferens för informationshantering. Konferensen tar upp aktuella frågor inom arkiv- och informationshantering i både offentlig och enskild sektor.

article_img

Filmarkivet flyttar till Stockholm

Kungliga biblioteket har bestämt sig för att flytta Filmarkivet i Grängesberg till Stockholmsregionen eftersom de nuvarande lokalerna inte är anpassade efter verksamheten och det finns risk för mögel. 

article_img

Ansökan till forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö

Riksantikvarieämbetet öppnar nu den årliga utlysningen för ansökningar om bidrag för forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö 2024. 

article_img

Tryckfrihetsförordningen utsedd till världsminne

Den svenska tryckfrihetsförordningen från 1766 har utsetts till världsminne av Unesco. Förordningen var först i världen, och innebar både rätten att uttrycka sig fritt och att ta del av allmänna handlingar. 

article_img

Varför går det så trögt med e-arkiven i Sverige?

En ny bok ger en del av förklaringen. För det första är det omöjligt att bortse från det faktum att själva de tekniska lösningarna, e-arkiven som finns på marknaden, ofta är så undermåliga att kunderna inte kan använda dem. För det andra handlar e-arkivverksamhet om mycket mer än teknik.