#Debatt

article_img

För tid och evighet

Om, eller snarare när, vår civilisation inte längre existerar kommer information om den ändå att finnas kvar, både under jordens yta och i andra delar av solsystemet. Vilken information är det som bevaras, vilka lagringsmedier används och hur nya är egentligen idéerna bakom dessa projekt?

article_img

Arkivarien och demokratin

År 2021 var det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta till val i den svenska riksdagen. Med anledning av detta genomförde därför den svenska regeringen en hyllning till Demokratin. Men kommer det att firas demokrati om ytterligare 100 år?

article_img

”Jag ser underbara ting!”

Redan vid 19 års ålder dog farao Tutankhamun av en ännu okänd anledning. Men på universitetet i Oxford kommer han alltid leva vidare i arkivet där egyptologer från hela världen finner sina källor. Det är inte bara arkivet från Tutankhamuns dödsbo som bevaras här på The Griffith Institute vid University of Oxford. Under mitt besök… Read More »