Prenumerera

Vill du hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna inom informationshantering och arkivfrågor, och samtidigt vara en del av en spännande gemenskap, då är Arkiv den perfekta tidskriften för dig. Prenumerera idag och bli en del av en plattform där experter, arkivarier och informationshanterare delar sina erfarenheter och åsikter!

Priser & fakta

Helårsprenumeration:
399 kronor för fyra nummer/år

Utanför Sverige
420 kronor för fyra nummer/år

Beställ prenumeration
Kontakta kassör Peter Wattman

Fakturafrågor

Kontakta din förening. Vill du inte längre ha tidskriften Arkiv? Är du prenumerant tar du kontakt med kassören ovan men om du är medlem i FAI, FALK, NLA eller SA får du tidskriften som en del i medlemskapet och då behöver du kontakta din förening i ärendet.

Fler reportage


image

Varför går det så trögt med e-arkiven i Sverige?

image

Recension: Minnesjägarna av Hampus Busk är en användbar och relevant handbok om samtidsdokumentation, som tillkommit på efterfrågan från arkivsektorn där ämnet för många är relativt nytt. Boken är både kortfattad och överskådlig och möter därför väl de behov som finns bland minnesinstitutioner som vill utveckla sitt arbete inom samtidsdokumentation.

image

Att jurister tolkar både lagtext och annat i skarp motsatt riktning gentemot den allmänna opinionen är något som sker med jämna mellanrum. Nyligen hade vi den uppmärksammade "Snippa-domen" som ledde till massiva protester hos allmänheten. 1993 var det Stockholms tingsrätt som bråkade med svenska folket i stort.

image

Om, eller snarare när, vår civilisation inte längre existerar kommer information om den ändå att finnas kvar, både under jordens yta och i andra delar av solsystemet. Vilken information är det som bevaras, vilka lagringsmedier används och hur nya är egentligen idéerna bakom dessa projekt?

image

Den 2 februari lanserades arkivportalen Nuohtti med samiskt arkivmaterial från 32 arkiv, museer och bibliotek i Europa. 30 000 digitala dokument och fotografier kan hittas här. Det är riksarkiven i Norge, Finland och Sverige som förvaltar portalen.

image

År 2021 var det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta till val i den svenska riksdagen. Med anledning av detta genomförde därför den svenska regeringen en hyllning till Demokratin. Men kommer det att firas demokrati om ytterligare 100 år?

image

De ordnade böckernas folk är intressant av flera anledningar. Den ger väldigt bra ingångar till judisk idéhistoria och hur ett bibliografiskt klassifikationssystem fungerar. Den ger även en väldigt bra ingång till svensk-judisk bibliotekshistoria.