Om Arkiv

Tidskriften Arkiv är Sveriges främsta tidning som vänder sig mot arkivarier, registratorer och alla andra som intresserar sig för informationshanteringens alla aspekter

Tidskriften Arkiv ägs i dag gemensamt av tre arkivorganisationer och såg dagens ljus 1991, då NLA och AAS (en del av dagens Arkeion) beslöt att ge ut en gemensam tidskrift. FALK (idag en del av Arkeion), FA och NAF (varsin del av dagens Svenska Arkivförbundet) var inte sena att ansluta sig. Tillsammans driver de Föreningen Svensk Arkivtidskrift och bidrar med både styrelseledamöter och redaktörer som producerar fyra nummer varje år. Rollen som ordförande och ansvarig utgivare alternerar mellan föreningarna.

Svenska Arkivförbundet

är riksorganisationen för den enskilda sektorns arkiv, som omfattar civilsamhället, näringslivet och privatpersoners arkivbildning. Förbundet arbetar för att stärka, utveckla och företräda sektorn. Förbundets ändamål är att skapa goda förutsättningar för enskild arkivverksamhet i hela landet.
www.arkivforbundet.se

Arkeion

är en branschförening för yrkesverksamma inom arkiv och informationsförvaltning och är en självklar remissinstans för nya lagar, regler och standarder inom området. Genom samverkan med andra organisationer och föreningar arbetar Arkeion för att öka medvetenheten om vikten av arkiv och informationsförvaltning. Arbetet sträcker sig nationellt och internationellt. .
www.arkeion.se

Näringslivets Arkivråd, NLA

är en ideell förening vars ändamål är att främja rationell dokumenthantering och arkivering främst inom näringslivet. Bildades 1957, har företag och enskilda personer som medlemmar.
www.nla.nu

Fler reportage