Om Arkiv

Tidskriften Arkiv är Sveriges främsta tidning som vänder sig mot arkivarier, registratorer och alla andra som intresserar sig för informationshanteringens alla aspekter

Tidskriften Arkiv ägs i dag gemensamt av fyra arkivorganisationer och såg dagens ljus 1991, då NLA och AAS (en del av dagens FAI) beslöt att ge ut en gemensam tidskrift. FALK, FA och NAF (de två senare varsin del av dagens Svenska Arkivförbundet) var inte sena att ansluta sig. Tillsammans driver de Föreningen Svensk Arkivtidskrift och bidrar med både styrelseledamöter och redaktörer som producerar fyra nummer varje år. Rollen som ordförande och ansvarig utgivare alternerar mellan föreningarna.

Svenska Arkivförbundet

Svenska Arkivförbundet är intresseorganisation för den enskilda sektorns arkiv. Förbundet arbetar på olika sätt för att stärka, utveckla och företräda den enskilda arkivsektorn. Förbundet bildades 2018 på initiativ av Näringslivsarkivens förening och Folkrörelsernas arkivförbund.
www.arkivforbundet.se

Föreningen arkivverksamma i landsting och kommun, FALK

är en fackligt obunden förening för dem som arbetar med arkiv- och dokumenthanteringsfrågor i region och kommun. Bildades 1976 och har enskilda personer som medlemmar.
www.falkarkiv.nu

Föreningen för Arkiv och Informationsförvaltning, FAI

är en ny förening för alla som arbetar med eller är intresserade av arkiv och informationsförvaltning. Vi ordnar konferenser, nätverksträffar, håller koll på branschen och agerar språkrör i våra frågor mot olika instanser.
www.fai.nu

Näringslivets Arkivråd, NLA

är en ideell förening vars ändamål är att främja rationell dokumenthantering och arkivering främst inom näringslivet. Bildades 1957, har företag och enskilda personer som medlemmar.
www.nla.nu

Fler reportage


image

Varför går det så trögt med e-arkiven i Sverige?

image

Recension: Minnesjägarna av Hampus Busk är en användbar och relevant handbok om samtidsdokumentation, som tillkommit på efterfrågan från arkivsektorn där ämnet för många är relativt nytt. Boken är både kortfattad och överskådlig och möter därför väl de behov som finns bland minnesinstitutioner som vill utveckla sitt arbete inom samtidsdokumentation.

image

Att jurister tolkar både lagtext och annat i skarp motsatt riktning gentemot den allmänna opinionen är något som sker med jämna mellanrum. Nyligen hade vi den uppmärksammade "Snippa-domen" som ledde till massiva protester hos allmänheten. 1993 var det Stockholms tingsrätt som bråkade med svenska folket i stort.

image

Om, eller snarare när, vår civilisation inte längre existerar kommer information om den ändå att finnas kvar, både under jordens yta och i andra delar av solsystemet. Vilken information är det som bevaras, vilka lagringsmedier används och hur nya är egentligen idéerna bakom dessa projekt?

image

Den 2 februari lanserades arkivportalen Nuohtti med samiskt arkivmaterial från 32 arkiv, museer och bibliotek i Europa. 30 000 digitala dokument och fotografier kan hittas här. Det är riksarkiven i Norge, Finland och Sverige som förvaltar portalen.

image

År 2021 var det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta till val i den svenska riksdagen. Med anledning av detta genomförde därför den svenska regeringen en hyllning till Demokratin. Men kommer det att firas demokrati om ytterligare 100 år?

image

De ordnade böckernas folk är intressant av flera anledningar. Den ger väldigt bra ingångar till judisk idéhistoria och hur ett bibliografiskt klassifikationssystem fungerar. Den ger även en väldigt bra ingång till svensk-judisk bibliotekshistoria.