Cookie policy

Tidskriften Arkiv använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse när du använder webbplatsen och för att vi löpande ska kunna förbättra webbplatsen.


Så behandlar Tidskriften Arkiv dina personuppgifter
Tidskriften Arkiv värnar om sina kunders, partners och anställdas integritet och är mån om att alltid följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.


Vilka personuppgifter behandlas av Tidskriften Arkiv och för vilket ändamål
Tidskriften Arkiv kan komma att samla in personuppgifter så som namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer i sin kontakt med dig.

Tidskriften Arkiv behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de avtal som ingås och kunna erbjuda god service i enlighet med uppdraget till dig som kund. Behandling sker också i marknadsföringssyfte samt för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt, såsom bokföringsregler.

Rätten att behandla personuppgifter grundar sig på avtalet mellan den registrerade och Tidskriften Arkiv, på en rättslig förpliktelse eller en intresseavvägning. Personuppgifter kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t.ex. uppdatering av adressuppgifter.


Dina rättigheter som registrerad
Är dina personuppgifter registrerade hos Tidskriften Arkiv har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som Tidskriften Arkiv behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Behandlar Tidskriften Arkiv dina personuppgifter på basis av samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke. Du har även rätt till rättelse av felaktiga uppgifter, rätt till radering och begränsning samt till invändning av behandling av personuppgifter.


Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas kan du skriftligen begära uppgift om detta på den adress som anges nedan.


Du har också rätt att till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten inge klagomål avseende Tidskriften Arkivs behandling av personuppgifter om dig.


Cookies

Tidskriften Arkiv använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse när du använder webbplatsen och för att vi löpande ska kunna förbättra webbplatsen.

Du samtycker till Tidskriften Arkivs användning av kakor i enlighet med denna ”Cookie Policy” genom att fortsätta använda webbplatsen och att ha webbläsaren inställd på att tillåta kakor.


Kakor är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.


Det finns två typer av cookies: permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period för att kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen. De används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte webbplatsen. När utgångsdatumet passerats raderas cookien när du återvänder till den webbplats som skapade den. Sessionscookies placeras temporärt på din dator när du besöker webbplatsen och skickas mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och raderas när du stänger din webbläsare.


Exempel på kakor som finns på Tidskriften Arkiv webbplats
Nedan är exempel på kakor som används på Tidskriften Arkivs webbplats:
Kakor för analys och uppföljning. Exempel är Google Analytics, som vi använder för att räkna hur många besökare vi har på webbplatsen och för att förstå hur besökarna rör sig på webbplatsen. Dessa kakor hjälper oss att förstå hur vi kan förbättra webbplatsen genom att göra det enklare att hitta det man söker. Google Analytics räknas som tredjepartskaka.

Targeting cookies. Dessa kakor sparar information om vilka sidor på webbplatsen du har besökt för att anpassa annonser som visas. Vi använder Adform:s annonshanteringssystem för visningar av annonser på webbplatsen. Detta system har tredjepartscookies som mäter hur många av annonserna som laddas/syns för användaren.

Kakor från tredje part
På Tidskriften Arkiv webbplats finns kakor från tredje part där vi inte styr hur kakorna sätts eller kontrollerar hur informationen används. Dessa är:
Google Analytics – verktyg för att analysera, utvärdera och förbättra användarupplevelsen. Läs mer:www.google.com/policies/privacy/
Du kan som användare alltid välja att rensa webbläsares historik på lagrade cookies. Du kan även välja att blockera kakor genom inställningar i din browser. Om du blockerar kakor riskerar du att få en sämre användarupplevelse på webbplatsen.

Fler reportage


image

Varför går det så trögt med e-arkiven i Sverige?

image

Recension: Minnesjägarna av Hampus Busk är en användbar och relevant handbok om samtidsdokumentation, som tillkommit på efterfrågan från arkivsektorn där ämnet för många är relativt nytt. Boken är både kortfattad och överskådlig och möter därför väl de behov som finns bland minnesinstitutioner som vill utveckla sitt arbete inom samtidsdokumentation.

image

Att jurister tolkar både lagtext och annat i skarp motsatt riktning gentemot den allmänna opinionen är något som sker med jämna mellanrum. Nyligen hade vi den uppmärksammade "Snippa-domen" som ledde till massiva protester hos allmänheten. 1993 var det Stockholms tingsrätt som bråkade med svenska folket i stort.

image

Om, eller snarare när, vår civilisation inte längre existerar kommer information om den ändå att finnas kvar, både under jordens yta och i andra delar av solsystemet. Vilken information är det som bevaras, vilka lagringsmedier används och hur nya är egentligen idéerna bakom dessa projekt?

image

Den 2 februari lanserades arkivportalen Nuohtti med samiskt arkivmaterial från 32 arkiv, museer och bibliotek i Europa. 30 000 digitala dokument och fotografier kan hittas här. Det är riksarkiven i Norge, Finland och Sverige som förvaltar portalen.

image

År 2021 var det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta till val i den svenska riksdagen. Med anledning av detta genomförde därför den svenska regeringen en hyllning till Demokratin. Men kommer det att firas demokrati om ytterligare 100 år?

image

De ordnade böckernas folk är intressant av flera anledningar. Den ger väldigt bra ingångar till judisk idéhistoria och hur ett bibliografiskt klassifikationssystem fungerar. Den ger även en väldigt bra ingång till svensk-judisk bibliotekshistoria.