Redaktionen

Tidskriften Arkiv ägs och drivs gemensamt av fyra arkivföreningar: NLA, FALK, AS och FAI som tillsammans driver Föreningen Svensk Arkivtidskrift och bidrar med både styrelseledamöter och redaktörer.

Tidskriften kommer ut med fyra nummer varje år. Rollerna som ordförande och ansvarig utgivare alternerar mellan föreningarna och innehas för närvarande av FALK:s representant Nils Mossberg. För produktionen står Roy, en av Sveriges ledande byråer inom redaktionell kommunikation.

Vi som jobbar här

Fler reportage