bild

För tid och evighet

Om, eller snarare när, vår civilisation inte längre existerar kommer information om den ändå att finnas kvar, både under jordens yta och i andra delar av solsystemet. Vilken information är det som bevaras, vilka lagringsmedier används och hur nya är egentligen idéerna bakom dessa projekt?

2023-03-09

I en nedlagd kolgruva på Svalbard vilar digitala kopior av konstverk och manuskript från museer och arkiv i olika delar av världen. Anläggningen, som invigdes 2017, går under namnet Arctic World Archive och att den ligger just på Svalbard är ingen tillfällighet. Där råder stabila geologiska förhållanden och permafrosten garanterar att lagringsplatsen är kall och torr. Dessutom är området demilitariserat genom ett internationellt fördrag, vilket ytterligare ska öka säkerheten. Svalbard har tidigare valts som platsen för Global Seed Vault, en genbank som innehåller en miljon fröprover av nyttoväxter från hela jorden. Det uttalade syftet med Arctic World Archive är ”att vara ett säkert världsarkiv för att hjälpa till att bevara världens digitala minne och säkerställa att världens mest oersättliga digitala minnen av konst, kultur och litteratur säkras och görs tillgängliga för kommande generationer”.

Initiativet till projektet kommer från det norska Nasjonalmuseet, som digitaliserat stora delar av sina samlingar och då insåg behovet av en långsiktig bevarandestrategi. De fastnade för en teknisk lösning kallad piqlFilm, som utvecklats av det norska företaget Piql. Lagringsmediet är välbeprövad 35 mm svartvit film och används för att lagra digitala filer i olika format som TIFF, MPEG-4 och PDF/A. Arkivlösningen följer OAIS-modellen och metadata organiseras i enlighet med Dublin Core-standarden. Företaget utlovar säker lagring utan behov av migrering i minst 500 år och tillgång via ett enkelt gränssnitt.

Det första material som Nasjonalmuseum deponerade var Edvard Munchs samlade verk och sedan har man fortsatt med verk av andra konstnärer. Vatikanens bibliotek och Mexikos nationalarkiv har bidragit med historiska manuskript. Andra deltagande institutioner som kan nämnas är Brasiliens nationalarkiv, Moderna Museet i Stockholm, det finska Arbetararkivet och den europeiska rymdorganisationen ESA. Github har deponerat öppna källkoder för bland annat operativsystemen Android och Linux. Arctic World Archive erbjuder nu även säker förvaring av digitala konstverk, så kallade NFT, i en särskild avdelning kallad Non-Fungible Vault.

Den som har värdefulla informationstillgångar och vill att de bevaras långsiktigt – ”för en period eller för evigheten” – kan fylla i ett formulär på webbplatsen, för att sedan få en offert. Avsikten är att det material som deponeras i Arctic World Archive inte bara ska förvaras utan också hållas tillgängligt för en global allmänhet. Än så länge finns dock ingen accessfunktion på webbplatsen.

Memory of Mankind
En flera tusen år gammal saltgruva i österrikiska Hallstatt är hemvist för keramikskivor fyllda med information som individer och institutioner världen över bedömt vara värda att bevara för all framtid. I Hallstatt fanns en omfattande gruvindustri redan under bronsåldern och de rika arkeologiska fynden på platsen har gett namn åt en hel förhistorisk kulturperiod. En vision med projektet är att arkeologer i en avlägsen framtid här ska kunna göra fynd som ger en bild av vår egen tid.

Memory of Mankind Foundation (MOM) grundades 2012. En motivering till initiativet är att den digitala information som skapas i dag löper risk att försvinna och därför behöver bevaras på ett stabilt medium. De skivor som används mäter 20 gånger 20 centimeter och är gjorda av ett mycket hårt keramiskt material som sägs vara resistent mot angrepp av exempelvis vatten, syra och höga temperaturer. Analog text och bild lagras på skivorna med två olika metoder, dels en form av keramiskt färgtryck för högupplösta fotografier, dels en keramisk svartvit mikrofilm för texter. En skiva rymmer text motsvarande fem böcker på 400 sidor vardera. Innehållet ska vara läsbart i minst en miljon år.

Vad är det då för information om dagens värld som sparas på Memory of Mankinds keramikskivor? Enligt organisationens webbplats handlar det om tre kategorier. För det första vill man med en automatisk metod samla in ledarsidor från de viktigaste tidningarna i alla världens länder. Denna form av samtidsdokumentation befinner sig dock fortfarande på planeringsstadiet. Den andra kategorin är material från museer och andra kulturinstitutioner. Exempelvis ämnar man från universiteten samla in doktorsavhandlingar eftersom de dokumenterar vetenskapens utveckling. Dessutom ska man från kärnkraftsindustrin hämta in uppgifter om avfallsanläggningar. Ett pågående projekt handlar om att välja ut och bevara de tusen viktigaste böckerna från vår tid och allmänheten inbjuds att nominera böcker via ett formulär på webbplatsen.

För det tredje samlar Memory of Mankind in texter och bilder från privatpersoner. Här ska vem som helst kunna berätta sin egen personliga historia. Att skicka in en kort text är gratis, men den som vill ha med bilder och längre texter får betala och dessa avgifter bidrar till finansieringen av projektet. Särskilt marknadsförs möjligheten att designa en MOM-skiva som gåva i samband med bröllop, födelsedagar och företagsjubileer. Förutom vetskapen att texterna och bilderna bevaras för evigheten får köparen en kopia av den skiva som deponeras samt en så kallad ”token”, en liten rund keramikskiva med ingraverade kartbilder som visar MOM:s exakta lokalisering. Tanken är att genom att sådana små skivor sprids i stort antal världen över ska chansen öka att denna kunskapsskatt hittas någon gång i en avlägsen framtid.

På MOM:s webbplats kunde man tidigare se en del av bidragen och till övervägande del handlade det om bröllop och 50-årsdagar. Nu är sökfunktionen borta och det är oklart hur mycket material som egentligen kommit in.

”om en global katastrof inträffar skulle det ta århundraden att bygga upp kunskapen igen”

The Lunar Library
I resterna av en rymdfarkost på månens yta ligger Lunar Library, en liten skiva som innehåller 30 miljoner sidor text och bilder som dokumenterar mänsklighetens historia. Den följde med den obemannade israeliska rymdsonden Beresheet, som lyfte från Cape Canaveral i februari 2019 och kraschlandade på månen den 11 april samma år. Trots kraschen räknar man med att ”biblioteket” är oskadat och kommer att överleva i minst sex miljarder år.

Bakom Lunar Library står Arch Mission Foundation, en stiftelse baserad i Los Angeles. Den säger sig ha som syfte att bevara mänsklighetens minne för kommande generationer. Man framhåller att civilisationen inte har någon backup och om en global katastrof inträffar skulle det ta århundraden att bygga upp kunskapen igen. Med sin verksamhet vill stiftelsen medverka till att höja medvetenheten om de risker och hot som mänskligheten står inför och inspirera till långsiktigt tänkande. En föregångare till Lunar Library innehåller Isaac Asimovs Stiftelse-trilogi. Den ligger i handskfacket i en Tesla som 2018 sköts upp med en SpaceX-raket och som nu är inne i en omloppsbana kring solen. Nästa steg är Lunar Library II, tänkt att följa med rymdsonden Beresheet 2 som ska landa på månen 2025.

Till formen liknar ”biblioteket” en DVD-skiva, men denna består av 25 mycket tunna nickelskivor med både analog och digital information. Överst ligger en titelsida som är läsbar för blotta ögat med ett kraftigt förstoringsglas. Därefter kommer ytterligare tre analoga skikt som kan läsas med mikroskop. De innehåller 20 000 text- och bildsidor, inklusive en komprimerad version av Rosetta-skivan med text på över tusen olika språk. De följande 21 digitala skikten innehåller bland annat hela den engelska upplagan av Wikipedia, digitaliserade böcker från Project Gutenberg och delar av Internet Archive. Sammantaget dokumenteras en mängd olika aspekter av den mänskliga civilisationen.

På Arch Mission Foundations webbplats kan den som vill bidra till stiftelsens arbete göra en donation, antingen med US-dollar eller olika kryptovalutor. Under rubriken ”Archive your name forever” kan man fylla i sitt namn och sin e-postadress och sedan får man anta att dessa bevaras i en kommande version av Lunar Library.

Inte så nytt?
De tre olika projekten har en grundläggande tanke gemensam, nämligen att vår nuvarande civilisation kan gå under och att mänskligheten behöver en backup. Eftersom dagens information till största delen är digital är risken överhängande att värdefull kunskap går förlorad för alltid. Ambitionerna är högtflygande, men de verkliga resultaten är hittills begränsade.

Även om de tekniska lösningarna är nya är grundidén gammal. Se bara på Riksarkivet Marieberg, vars arkivmagasin är nedsprängda i berget för att kunna stå emot en atombomb. En annan och mycket tydlig historisk parallell är de ”skuggbibliotek” som skapades i USA under kalla kriget. På grund av risken för ett kärnvapenkrig byggde man hemliga anläggningar i bergrum för att rädda viktiga arkivhandlingar och kulturarvsmaterial undan förstörelse. Ett av de främsta målen i planeringen var just att bevara värdefull information, så att landet och dess kultur, administration och affärsverksamhet skulle kunna byggas upp på nytt. Även om landet låg i ruiner skulle överlevarna med hjälp av det bevarade dokumentära kulturarvet inspireras att återskapa den amerikanska civilisationen efter förstörelsen.

Federala myndigheter och stora företag byggde bombsäkra valv för sina bibliotek och dokumentsamlingar, helst på långt avstånd från tänkbara mål för en attack. Genom att bevara flera kopior, ofta på mikrofilm, och sprida ut dem på olika platser skulle åtminstone någon klara sig undan förstörelse. På 1950-talet genomfördes test i Nevadaöknen där böcker, pappershandlingar, mikrofilm och dokumentskåp utsattes för effekterna av en kärnvapensprängning. Resultaten av dessa tester bidrog till utvecklingen av säkra förvaringslokaler.

Många av dessa skuggbibliotek finns fortfarande kvar och innehåller mer material än någonsin även om kalla kriget officiellt är slut. Ett exempel är Iron Mountain som startades 1951 i en nedlagd järngruva i staten New York. Ett annat är Underground Vaults & Storage som sedan 1959 huserar i en före detta saltgruva i Kansas. Båda är i dag stora företag som erbjuder olika mer eller mindre avancerade lösningar för informationshantering och förvaring. Kanske är traditionella anläggningar som dessa, snarare än de fantasifulla nya varianterna, mer att sätta sin lit till om det värsta skulle inträffa?

För referenser, var god se Arkiv 1, 2023.

Text: Reine Rydén, reine.ryden@abm.uu.se

Dela
Skriv ut

#debatt


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Debatt tagg hittades