#Utvalda

article_img

Judisk bibliografi uppmärksammas i ny bok

De ordnade böckernas folk är intressant av flera anledningar. Den ger väldigt bra ingångar till judisk idéhistoria och hur ett bibliografiskt klassifikationssystem fungerar. Den ger även en väldigt bra ingång till svensk-judisk bibliotekshistoria.

article_img

Lena Nyman och demokratin

Via personarkiven kan vi till exempel ta del av dagboksanteckningar, brev eller andra föremål som har varit en del av en persons liv. Personarkiven är intressanta att studera då dessa kan visa vilkas handlingar som i arkiven har bevarats för eftervärlden. Det kan även vara av intresse att undersöka vems handlingar som har lyfts fram ur personarkiven. Anna Nordenstam diskuterar även det faktum att ”det finns åtskilliga dolda kvinnor i våra svenska arkiv, både i de offentliga och i de enskilda” Därför kan det vara intressant att fokusera på de kvinnor som faktisk lyfts fram ur arkiven så som till exempel Lena Nyman.

article_img

Register över upphittade döda

National Missing and Unidentified Persons Systems, NamUS, är en databas över försvunna och oidentifierade människor i USA som vi i Europa skulle kunna lära oss mycket av i en tid av ökad rörlighet över landsgränserna.

article_img

Analog omflyttning i ett digitalt landskap

I december 2021 invigde Uppsala kommun sitt nya stadshus som har plats för cirka 1700 medarbetare. I Stadshuset får Uppsala kommun en modern och digital arbets- och mötesplats. Huset är utformat enligt aktivitetsbaserat arbetssätt – en öppen, tvärfunktionell och inkluderande arbetsplats. Martin Lindberg, verksamhetsarkivarie på Uppsala stadsarkiv, ser tillbaka på Projekt Arkivflytt, informationsförvaltning stadshus 2021.

article_img

100 000 bildminnen

Temat för AIC, American Institute of Conservations, årliga möte den 16–20 maj 2023 var Conservation in the Age of Environmental, Social, and Economic Climate Change och berörde därmed allt från stigande globala temperaturer, internationella konflikter, politiska förändringar och en obalanserad ekonomi till vilka åtgärder vi bör vidta, hur vi gör vårt arbete mer hållbart och hur vi skyddar våra webbplatser och samlingar.