bild

Judisk bibliografi uppmärksammas i ny bok

De ordnade böckernas folk är intressant av flera anledningar. Den ger väldigt bra ingångar till judisk idéhistoria och hur ett bibliografiskt klassifikationssystem fungerar. Den ger även en väldigt bra ingång till svensk-judisk bibliotekshistoria.

2023-03-09

Strax före jul kom en rätt ovanlig bok ut på Hillelförlaget som drivs av Judiska Församlingen i Stockholm. De ordnade böckernas folk - Om klassifikation i judiska bibliografier och bibliotek, skriven av Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Boken beskriver hur judisk kultur och historia har påverkat framväxten av de klassifikationssystem som har använts vid judiska bibliotek. Ett klassifikationssystem växer fram ur två påverkanspunkter – dels att det är praktiskt användbart för att klassificera information, att det matchar den samling som det ska användas till, dels påverkat av det samhälle det har omkring sig, dess hegemoni och ideologi.

Judarna och judendomen har befunnit sig i en väldigt speciell situation i Europa, både som religion och folkgrupp. De är inte bundna till ett specifikt geografiskt område och med en religion och kultur som skiljer sig från den kristna majoriteten och de olika nationella kulturer som omgivit dem. Utifrån detta bildas intressanta skillnader mellan de judiska klassifikationssystemen för bibliotek och de som i övrigt har använts i Europa. Det svenska SAB-systemet, exempelvis, har i sin kategorisering av religion en skarp inriktning mot kristendom, och som Hansson påpekar, en klassificering som korresponderar med svenska kyrkans ståndpunkter och organisation.

De judiska klassifikationssystemen, vissa påverkade av det amerikanska Dewey-systemet, med en liknande inriktning mot kristendom, eller Vilhelm Jacobowskys svenska system, påverkat av SAB-systemet, har självfallet fått välja sin egen väg. En annan geografisk indelning – påverkad av var judendomen existerat.

I Jacobowskys svenska system påverkas den geografiska indelningen av avdelning K – Historia, av vilka städer som judar först fick bosätta sig, och var det funnits en större judisk befolkning i Sverige. K8b – Göteborg exempelvis. Eller om vi undersöker ett amerikanskt kategoriseringssystem för judiska samlingar såsom Mae Weines Weine Classification Scheme and Relative Index for Judaica Libraries, vilken utgår från Dewey-systemet. Här har hela Deweys inriktning mot kristendom i avdelning 200 – Religion inverterats för att i stället motsvara behoven från judisk teologi. Kultur och historia påverkar vilken klassificering vi behöver använda oss av.

De ordnade böckernas folk är intressant av flera anledningar. Den ger väldigt bra ingångar till judisk idéhistoria och hur ett bibliografiskt klassifikationssystem fungerar. Den ger även en väldigt bra ingång till svensk-judisk bibliotekshistoria. Jag tror även att den kan lära oss arkivvetare något. Vi har också erfarenhet av den här diskussionen – hur kulturen runt omkring oss påverkar hur vi klassficierar dokument. Men det är en diskussion vi borde fördjupa och även situera bättre i Sverige och svensk arkivhistoria. På det sättet kan ”De ordnade böckernas folk” vara en nyttig inspirationskälla.

Dela
Skriv ut

#utvalda


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Utvalda tagg hittades