bild

Ansökan till forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö

Riksantikvarieämbetet öppnar nu den årliga utlysningen för ansökningar om bidrag för forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö 2024. 

2023-06-21

Ansökningsperioden pågår från den 19 juni till den 2 oktober 2023. Bidrag kan sökas för insatser som är ett- eller tvååriga, det vill säga sträcker sig över perioden 2024–2025.

Totalt kommer cirka 18 miljoner kronor fördelas till forskning- och utvecklingsprojekt, varav minst 3,5 miljoner kronor går till forskning och utveckling på centrala museer.

Riksantikvarieämbetet stödjer forskning och utveckling som breddar och fördjupar kunskapen inom kulturarvsfrågorFoU-utlysningen 2024–2025 fokuserar på tre områden.

  • Kulturarv, krishantering och klimatförändringar – om behovet av betydande insatser för klimatanpassning och krishantering inför faror för kulturarvet.
  • Kulturhistoriska värden i rumslig planering – syftar till att främja kulturarvsarbetet och kulturarv som resurs för socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.
  • Museernas digitala omställning – syftar till att främja arbetet med den digitala omställningen inom kulturarvsområdet. 

Läs mer om FoU-utlysningen 2024–2025 och hur du ansöker om bidrag.

Bild: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons 

Dela
Skriv ut

#


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med respektive tagg hittades.