Arkivdemokrati

Sommaren 2014 tillsattes Demokratiutredningen med syfte att analysera behovet av, och utarbeta förslag till åtgärder för, att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin. Syftet är också att stärka individens möjligheter till delaktighet i, och inflytande över, det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen. Viktigt är också att analysera former för deltagande och inflytande,… Read More »

2015-09-25

Sommaren 2014 tillsattes Demokratiutredningen med syfte att analysera behovet av, och utarbeta förslag till åtgärder för, att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin. Syftet är också att stärka individens möjligheter till delaktighet i, och inflytande över, det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen. Viktigt är också att analysera former för deltagande och inflytande, identifiera samhällsförändringar som kan påverka det demokratiska deltagandet på sikt.\nNu borde vi i Arkivsverige med tydlig och samfälld stämma visa på vår plats i demokratiarbetet. Att lära av historien, utan att låta den skymma framtidsvisionen, är en viktig utgångspunkt. I arkiven har vi berättelser som är en förutsättning för en god demokratiutveckling värd namnet. Allt från arbetet i föreningar, samfälligheter, företag och olika intresseorganisationer. Om vi inte höjer våra röster är det tveksamt om utredningen tar något stöd från arkiven inför sitt arbete som ska redovisas den 15 december i år.

Det blir inte bara lyckade inslag som fungerar som goda exempel utan också tillkortakommanden som vi måste lära oss av inför framtiden. Vi kommer också att kunna visa vilka luckor vi borde täppa till för att kunna lära av historien. Exemplen är många där vi behöver mer resurser för att göra uppsökande verksamhet samt att åskådliggöra det som har skett och som har påverkat samhällsutvecklingen.

Vid ett besök hos ett statsbärande partis kongress tidigare i år kunde jag se hur olika grupper på olika sätt försöker påverka den politiska utvecklingen. Allt från Företagarna som vill behålla ROT intakt till rovdjursföreningen som värnar de fyra rovdjuren. Mitt uppdrag var klart lobbyistiskt – arkivariskt, att besökta alla där representerade grupper och pratade om behovet av att ha och sköta om sina arkiv. Oftast bemöttes jag med något sänkta blickar och dåliga samveten. Det är en viktig demokratifråga att stora som små verksamheter har arkivfrågan på näthinnan och ser betydelsen att vara en del av det demokratiska systemet. Inte minst eftersom det finns uppenbara svårigheter med omorganisationer, företagsuppköp och – i hela sin vidd – globaliseringen. Allra svårast är nog just de aktionsgrupper inom och utanför den digitala sfären som under kort tid kan förändra politiska skeenden. Detta gäller också de många underrepresenterade grupperna i samhället.

Detta är frågor som inte får hamna utanför Demokratiutredningen. Utan historia ingen möjlighet att förstå sig på den kommande framtiden och samhällsförändringarna.\nArkiv är en demokratifråga!

Torgny Larsson

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades