bild

Arkivens dag firar 25 år

Målsättningen med att arrangera en Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet och genom öppet hus arrangemang visa nya och gamla besökare arkivens roll som kulturinstitutioner för vårt lands historia och det fria ordet.

2023-11-06

Temat för 2023 är Färg och form och i år visar sig arkiven från sin mest färgstarka sida på Arkivens dag den 11 november. Från handkolorerade fotografier till spännande konstnärliga livsöden. Här kan besökarna få se allt från vackra handstilar, lyckad och mindre lyckad design, ritningar över häftiga byggnader som aldrig blev byggda till hur modet förändrats när det gäller kläder, inredning och till och med gem.

Arkivens dag arrangerades för första gången 1998 och 35 000 besökare kunde räknas in vid de 350 arkivinstitutioner som höll öppet. Arkivens dag stöttades då ekonomiskt av ”Kultur i hela landet”.

Året därpå återkom Arkivens dag, men nu med ett tema. Många teman har tolkats brett, men det speglar också mångfalden och det rika innehåll som finns i våra arkiv.  Inspirerad av de svenska framgångarna arrangerade även arkiven i Danmark Arkivens dag 1999. Flera nordiska länder anslöt sig efter hand och från 2002 medverkar samtliga nordiska länder den andra lördagen i november. Med några års mellanrum arrangeras dagen med ett gemensamt nordiskt tema. Ett nätverk av arkiv och arkivorganisationer i Norden har skapats kring arrangemanget.

Läs mer om de olika arrangemangen runtom i landet här.

Bildtext: Hos Arkivcentrum Värmland kan besökarna ta del av historien om dikter från 1600-talets Bob Dylan och se kolorerade ritningar av byggnader som aldrig blev byggda.

Dela
Skriv ut

#


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med respektive tagg hittades.