bild

Arkivforum firar 20 år

Arkivforum firar sitt 20-årsjubileum med en konferens den 15–16 oktober 2024. Hör mer om högintressanta praktikfall, E-arkiv 2.0 och hur du kan använda AI för att effektivisera arbetet.

2024-05-06

Fokus kommer att ligga på relevanta och aktuella teman inom arkiv och informationshantering. Bland föreläsningarna märks "Så använder vi AI för att effektivisera arbetet på vårt arkiv," som diskuterar konkreta exempel på hur AI kan revolutionera arkivprocesser, från automatisering till förbättrad dataåtkomst.

"Utvecklandet av god informationshantering inom hela organisationen," ger åhörarna praktiska tips för att införliva robust informationshantering som stöder både compliance och tillgänglighet.

Föreläsningen "Nordiska erfarenheter av Arkivering by Design" delar värdefulla lärdomar och metoder från nordiska initiativ där arkivering integreras som en grundläggande designaspekt från början.

 Utöver föreläsningarna har deltagarna också möjlighet att gå en djupgående kurs om juridiken kring digital informationsförvaltning. Många anser att juridiken gällande elektronisk kommunikation, dokumenthantering och arkiv är bland det svåraste i arbetet. Här får du alla verktyg du behöver för att kunna sköta din elektroniska kommunikation och dokumenthantering i enlighet med gällande juridiska krav.

Kursledaren Katarina Fast Lappalainen går igenom alla nyheter i lagstiftningen och den senaste rättsutvecklingen. Det finns också möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter, lära av varandras erfarenheter och ställa frågor.

Läs mer och anmäl dig här.

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades