bild

Dags att söka medel från NAS

I dessa tider av flexibla arbetstider har det blivit tid att stämpla in för att söka medel från Näringslivsarkivens Stödfond (NAS). Åtminstone om du representerar ett näringslivsarkiv.

2023-12-05

NAS är en stiftelse som årligen delar ut pengar i syfte att främja bildandet av och verksamheten vid regionala näringslivsarkiv. NAS bildades 1989 och i dess styrelse sitter representanter för Riksarkivet, Näringslivets Arkivråd, Vetenskapsrådet, Näringslivsarkivens Förening och Svenskt Näringsliv.

 Nu är det aktuellt att komma in med ansökningar om pengar till särskilda ändamål under 2024. Ordinarie ansökningstids sista inlämningsdag är 26 januari 2024. Då ska ansökan vara styrelsen till handa för att kunna behandlas vid det fördelningssammanträde som vanligtvis hålls i mitten av februari.  

Här kan du läsa mer om ansökan och ladda ned ansökningsblanketten.

Pengar kan till exempel betalas ut för insatser för att:

  • Ta hand om ägarlöst arkivmaterial
  • Utveckla arkivlokaler
  • Förbättra det digitala bevarandet och tillgängliggörandet

Viktigt är att insatserna är professionella och långsiktiga. De får gärna ske i samarbete mellan näringslivsarkivet och någon annan aktör.

Förra gången, det vill säga i början av 2023, koncentrerades bidraget till en specifik insats, nämligen flytten av Lövsta bruksarkiv i Uppland till Riksarkivet i Uppsala, vilket behövde finansieras och genomföras med ganska kort varsel då arkivlokalerna var undermåliga, i ett annars väldigt fint hus. Därför tvingades vi tacka nej till andra sökande som annars självklart hade fått pengar. Tveka inte att söka pengar ifall du har en idé som passar in i NAS profil!

Foto: Bengt A Lundberg, Riksantikvarieämbetet

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades