bild

Du är historisk! Kvinnohistoria tar plats i Värmland

Hösten 2023 kommer kvinnohistorien att ta plats i Värmland. Kvinnors berättelser ska nu samlas in, vecklas ut och synliggöras.

2023-08-02

Att kvinnorna ges mindre plats i den breda historieskrivningen är ett faktum. Satsningen Du är historisk! är ett samarbete mellan arkiv och bibliotek för att finna vägar att nå ut med kunskapen som finns i arkiven och för att samla in dagens kunskap till framtidens arkiv.

Fokus för samarbetet är kvinnors historia. Eftersom kvinnors berättelser är svårare att hitta i arkiven och mindre representerade i historieskrivningen vill man med satsningen bidra till att ändra på det.

Arkiv och bibliotek för vårt kulturarv

Arkiv och bibliotek är viktiga institutioner för att bevara och utveckla kulturarv. Att samarbetet passar så bra beror på att material och kunskap om historien finns i arkiven samtidigt som biblioteken finns representerade i varje kommun som en scen för exponering och plats att lyfta fler berättelser än de som vanligen hörs. Genom biblioteken kan kunskap föras ut som finns i dagens arkiv men också samla in dagens röster till framtidens arkiv.

Du är historisk! äger rum hela hösten 2023 och sker genom residens, seminarier, utställningar och samtidsdokumentation.

Dansare synliggör kvinnohistorien

Genom att erbjuda professionella kulturutövare residensvistelse på Arkivcentrum i Karlstad vill arrangörerna lyfta arkivmaterial till fler och på nya sätt. Under tre månader i höst kommer dansarna Sanna Norbäck Welin och Ana Strandberg arbeta för att synliggöra tystad kvinnohistoria genom dans, kropp och röst. Deras arbete kommer presenteras på biblioteken i Arvika och Forshaga, samt på Arkivcentrum Värmland.

Seminarieserie

Seminarieserien består av olika föreläsningar som belyser vikten av att spara sin historia, samt hur man kan närma sig och arbeta med arkivmaterial.

 • Anna Tascha Larsson om Stockholm kvinnohistoriska
  4 oktober i Forshaga
  5 oktober i Arvika
 • Sara Lövestam om Monikatrilogin
  24 oktober Arvika
  25 oktober Forshaga
 • Roya Mosleh med boken 55 starka röster
  20 november Arvika
  21 november Forshaga
 • Konstnären Anna Lidberg berättar och samtalar om konstverket Tack mödrar det gjorde ni bra som sedan augusti 2020 finns på Dejeforsbron.
  17 oktober klockan 18.00, Deje bibliotek

Utställningar

Kvinnor i Karlstad

På olika centrala platser runtom i Karlstad berättas om kvinnor som haft en relation till den specifika platsen.

 

100 år genom 10 saker

Utställningen har tagits fram av Stockholms kvinnohistoriska. Den visar vanliga föremål som bär på berättelser som har påverkat kvinnors vardag och format förutsättningarna för ett mer självständigt liv.

Samtidsdokumentation

Biblioteken i Arvika och Forshaga arrangerar skrivworkshop för att samla in dagens berättelser om Värmlands kvinnor. På den digitala insamlingssidan kan fler bidra med sina berättelser och reflektioner. Berättelserna sparas för framtiden.

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades