E-discovery Intensive Program i Amsterdam

Den 4-15 april i år genomfördes ett Erasmus Intensive Program i ­e-discovery på Hogeschool van Amsterdam, ett utbyte som har gett svenska studenter i arkiv- och informationsvetenskap unika kunskaper. Ett så kallat IP är ett Erasmusprogram som finns för att öka rörligheten inom högre utbildning i Europa. Kortfattat innebär det att flera universitet tillsammans skapar… Read More »

2011-02-16

Den 4-15 april i år genomfördes ett Erasmus Intensive Program i ­e-discovery på Hogeschool van Amsterdam, ett utbyte som har gett svenska studenter i arkiv- och informationsvetenskap unika kunskaper.

Ett så kallat IP är ett Erasmusprogram som finns för att öka rörligheten inom högre utbildning i Europa. Kortfattat innebär det att flera universitet tillsammans skapar en unik utbildning. Utbildningen startar med en hemmastudievecka för att sedan avslutas med två veckor på ett av de medverkande lärosätena. I Amsterdam deltog detta år sju studenter och tre lärare från Mittuniversitetet.

I år var det första gången e-discovery varit i fokus för ett IP. De deltagande universiteten och högskolorna var Hogeschool van Amsterdam, Mittuniversitetet, Universidad de Alcala, University of Salford, University of Zagreb – Faculty of Organization and Informatics, University of Applied Sciences Bonn-Rhein-Sieg, ESIEA (Ecole superieure d’informatique, electronique et automatique). Dessa universitet och högskolor lyckades att samla nästan 70 studenter från olika ämnesområden. Majoriteten av deltagarna var studenter i informatik, vilket i stora delar av Europa är en väldigt tekniskt inriktad datautbildning jämfört med i Sverige, och i software engineering. Förutom dessa deltog fyra juridikstuderande och sju arkivstudenter.

Vad är då e-discovery och varför var studenter och lärare i arkiv- och informationsvetenskap med i detta program? E-discovery kan översättas med elektronisk bevisanskaffning och innebär återsökning av elektronisk information som kan användas som bevis i rättsfall. Syftet är att finna bevis för brott och oredligheter i företag och organisationer, i huvudsak relaterade till ekonomisk verksamhet. Skandaler som Enron och WorldCom är två exempel på väldigt uppmärksammade ”white collar crimes”, där kunnande i e-discovery har medverkat till att säkra bevis. E-discovery är samlingsnamnet på de metoder och processer som används för att behandla stora datamängder och finna just de bevis man behöver. I praktiken utförs detta av ”e-discovery team” som består av experter inom flera områden som bland annat IT-forensic, programmering, databashantering, kryptering, nätverksteknik, arkivvetenskap (records management), juridik och ekonomi. Vid Högskolan i Amsterdam bedrivs utbildning inom e-discovery och i denna utbildning finns flera arkivvetenskapliga moment och ett nära samarbete finns med arkivutbildningen vid Amsterdams universitet.

Nu får inte läsaren tro att det var en trevlig semesterresa till Amsterdam som bekostas delvis med EU-medel. Detta IP baserades på ett praktikfall, närmare bestämt Enronskandalen, och den data i form av e-post som beslagstogs i samband med rättsfallet. Datamängden omfattar 50 Gbyte om man inkluderar bilagor. Dagarna var schemalagda mellan 9.00 och 17.00. Studenternas första dag ägnades åt presentationer och redovisning av det förberedande arbete som utförts vid hemuniversiteten. Följande dagar utom den sista började med föreläsning i tre timmar för att på eftermiddagen följas av ett större grupparbete som baserat på föreläsningens tema. Grupparbetena kunde till exempel bestå av att med hjälp av olika program analysera sociala nätverk, att ställa specifika databasfrågor mot samlingen av e-post, att analysera manipulerade filer och att extrahera metadata. Det var i många fall ganska tekniskt krävande övningar och en stor utmaning för arkiv- och juridikstudenterna. Vissa grupparbeten innehöll dock mer samhällsvetenskapligt och humanistiskt inriktade uppgifter för dessa två grupper. Varje grupp skulle förbereda en presentation av sitt arbete på cirka 20 minuter och under den sista timmen drog man lott om vilka grupper som skulle få presentera sitt arbete inför alla andra. Detta gjorde att alla arbetade hårt och inte låg på latsidan.

De svenska studenterna löste många av utmaningarna galant. Förutom de ämnesmässiga och kulturella skillnaderna var kanske åldern en annan utmaning. Medelåldern på de utländska studenterna låg närmare 20, medan de svenska var något äldre och med tidigare yrkeserfarenhet. Mittuniversitets studenter höll emellertid en hög fana och lyckades på två veckor få majoriteten av de unga programmerarna att förstå att arkiv- och dokumenthantering är viktiga komponenter inom e-discovery och att alla problem inte kan lösas med programmering.

Detta IP kommer förhoppningsvis att fortsätta i två år till och då möjliggöra att ett tjugotal nya studenter från Mittuniversitetet dels får medverka i ett europeiskt utbytesprogram, och dels får unika kunskaper i e-discovery. 

Citat:\n”Skandaler som Enron och WorldCom är två exempel på ­väldigt ­uppmärksammade\n”white collar crimes”, där ­kunnande i e-discovery har medverkat till att säkra bevis.”

Text Erik Borglund erik.borglund@miun.se

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades