Efterlängtad sammanslagning

Arkivrådet AAS och Arkivsamfundet har gått samman i en förening: Föreningen för arkiv och informationsförvaltning. Sammanslagningen skedde på föreningarnas respektive extra årsmöten under konferensen Den nya öppenheten 23-24 oktober. På den nya föreningens konstituerande styrelsemöte röstades det nya föreningsnamnet fram. Där togs även beslut om att en interimsstyrelse ska tillsättas som kommer att bestå av… Read More »

2013-02-19

Arkivrådet AAS och Arkivsamfundet har gått samman i en förening: Föreningen för arkiv och informationsförvaltning. Sammanslagningen skedde på föreningarnas respektive extra årsmöten under konferensen Den nya öppenheten 23-24 oktober. På den nya föreningens konstituerande styrelsemöte röstades det nya föreningsnamnet fram. Där togs även beslut om att en interimsstyrelse ska tillsättas som kommer att bestå av 13 ledamöter med Katarina Ekelöf som ordförande.

De gamla föreningarna finns kvar fram till ordinarie årsmöte, den 6 mars 2014. Beslut kommer då även tas om hur hög den nya medlemsavgiften ska bli, om föreningen ska fortsätta att ge ut två tidskrifter, hur stipendiefonden ska leva vidare och om vilka medlemskategorier som ska vara möjliga i föreningen med mera. Föreningens nya ordförande Katarina Ekelöf förtydligar:\n– Möjligheten att gå med i föreningen via ett organisationsmedlemskap har efterfrågats av många medlemmar. Ett sådant medlemskap skulle innebära att man genom sin arbetsgivare kan gå med i föreningen vilket skulle leda till att den nya föreningen skulle kunna få fler medlemmar. Därför kommer vi att se över våra nuvarande medlemskategorier.

De nuvarande föreningarnas ordförande, Lars Lundqvist och Katarina Ekelöf, berättar att den nya föreningen kommer att behålla så mycket som möjligt av föregångarnas verksamheter. Medlemmarna kommer i alla fall under det kommande året att erbjudas inplanerade aktiviteter från två föreningar och två medlemstidningar.\nUnder de kommande åren vill föreningen också utöka sin verksamhet och finnas på fler platser i landet. Styrelsen kommer att arbeta för en modernare föreningsstruktur där man vill verka mer nätverksbaserat, dels med att synliggöra de nätverk som finns, dels genom att skapa nya nätverk där behov finns. Man vill även bli en mer aktiv och engagerad aktör i samhällsdebatten genom att medverka mer i medierna och i andra forum såsom e-förvaltningsdagarna och på så sätt synliggöra medlemmarnas yrkesroller.

För att locka registratorer och arkivarier att engagera sig kommer föreningen att arbeta mer med att skapa tillfälliga arbetsgrupper tänkta att koncentrera sig på en fråga under en begränsad tid.\n– Det är den nya föreningens önskan att öka medlemsnyttan. Vi vill att alla våra medlemmar ska känna att föreningen ger dem någonting tillbaka. Därför tar nu föreningen gärna emot förslag från medlemmarna om hur vi kan tillgodose de olika yrkeskategorierna, i synnerhet registratorerna, säger Lars och Katarina. 

Tips till Föreningen för arkiv och informationsförvaltning om hur arbetet kan bedrivas vidare mejlas till katarina.ekelof@arkivradet.se eller lars.lundqvist@dokonria.se

Bildtext: Lars Lunqvist från Svenska Arkivsamfundet och Katarina Ekelöf från Arkivrådet AAS kommer snart att tillhöra samma förening.

Sussie Holm, registrator, och Meg Goldman, arkivarie, från Förvaltningsrättens registratur och arkiv tog emot nyhetsbyrån Sirens pris för årets registratur.

Text Anna Cederlöf anna.cederlof@braarkiv.se

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades