Estrid och Sigfrid – esteten och sjökaptenen

Det ryms glimtar av många intressanta levnadsöden i Sjöhistoriska museets arkiv. Där finns bland annat dagböcker, brev och intervjuer. Arkivarien Eva Hult berättar om innehållet i två bruna arkivkartonger som de fick i gåva i början av 1990-talet.

2020-10-12

Arkivet heter Sigfrid Ericsons handlingar. Sigfrid Ericson var sjökapten och befälhavare på Svenska Amerika Linien (SAL). Han levde 1888–1973. Hans hustru, Estrid Ericson (1894–1981), startade och var vd för företaget Svenskt Tenn och är än idag en ikon inom svensk heminredning. Hon blandade stilinfluenser från olika länder och tider till en alldeles egen vacker helhet. Möbler, tapeter, tyger och föremål är fortfarande i produktion och kan beskådas i den inredningsbutik som hon startade i Stockholm 1924, på Strandvägen från 1927. Hennes mest välkända formgivare heter Josef Frank. Själv arbetade hon med att formge tennföremål.

Porträttfotografier av Sigfrid och Estrid Ericson. Okänd fotograf, Sjöhistoriska museets arkiv | Fo143794 resp. Fo143376

Anledningen till att vi har arkivet i fråga i våra samlingar är förstås att Sigfrid var sjöman. I en intervju i Dagens Nyheter den 12 december 1948, som tillhör hans arkiv, berättas i sammandrag:

”Sigge, den lille mannen på den stora båten. En timid, verserad och ytterst fromsint människa. Han berättar saktmodigt men gärna. Den fattige södergrabben gick till sjöss som mässuppassare när han var 16 år. På åtta år marscherade han från 5:e styrman till kapten, det var på Stockholm 1928. 1942 kom han till New York med Gripsholm och gjorde sedan otaliga utväxlingsresor* mellan Asien, Europa och Amerika, engagerad av USA. Han lade sig lugnt att sova varje natt ty ’jag är ingen exalterad typ’. Något som kan intygas. Nu vid snart fyllda sextio, sitter han, rotund och jovialisk i egenskap av den seglande samariten som gick genom minfält och allt med sådan enastående tur. Längsta tiden han varit borta är 2 ½ år, längsta resan i sträck är 97 dygn. Numera är han till sjöss högst nio, där han går som en annan Djurgårdsfärja mellan New York och Götet, som han lämnar på fredagen för att vara framme söndag kväll. 6oo gånger har han gått över Atlanten. Så sveper sjömanshustrun ombord (intervjun görs vid kaj i Göteborg ombord på Gripsholm, min anm). Hon heter Estrid och glittrar med ögon, pärlor och konvaljer mellan de alkovgardiner som hon komponerat hittar hon också maken.”

Sigfrid Ericson med besättning samt gäster ombord på M/S Gripsholm, juni 1943. Okänd fotograf, Sjöhistoriska museets arkiv | Fo 55026A

Den första arkivkartongen innehåller korrespondens och handlingar rörande Sigfrid Ericsons anställning på Svenska Amerika Linien. Han anställdes där 1920 och arbetade i sammanlagt 33 år på rederiets fartyg Stockholm, Drottningholm, Kungsholm och Gripsholm. Sigfrid blev en uppskattad kapten på Gripsholm från 1942 fram till pensionen 1953. Hans anspråkslöshet, ordningssinne, lugn och stillsamma vänlighet är vad som framhävs i olika dokument.

Den andra arkivkartongen innehåller handlingar rörande paret Ericsons sommarställe. De gifte sig sent, 1944, och på köpebrevet till tomt och stuga i Tyresö från 1941, står fröken Estrid Erikson som köpare. Observera att hon alltså hade samma efternamn som ogift fast då med annan stavning. Villa Tolvekarna finns kvar och omtalas då och då i olika sammanhang. Det finns mycket att läsa på internet om stället.

I artikeln ovan uppges att Josef Frank ritade mönstret Navigare som en tribut till Sigfrid Ericson och att det hängde bredvid Sigfrids säng på sommarstället. Också vardagsrummet inreddes med maritim prägel.

Josef Frank ska ha ritat en tillbyggnad till Villa Tolvekarna och vi har hans osignerade originalritningar. Den nuvarande ägaren köpte huset med inventarier och har bevarat det i princip intakt. Vi har haft besök av innehavaren som blev mycket glad över den information vi har om huset och om trädgården. Fakturor över inköp av växter till utomhusmiljön finns arkiverade under närmare 40 år.

Permanentbostaden låg på Strandvägen i samma hus som butiken Svenskt Tenn. Estrid flyttade in där 1930 och då var hon redan en framgångsrik ung företagare. Det var på M/S Gripsholm som Estrid och Sigfrid träffades för första gången och gifte sig i femtioårsåldern. Som givare av arkivet till Sjöhistoriska museet anges en Inger Erikson. Kanske en släkting till Estrid.

Text: Eva Hultén

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades