bild

Förslag om nytt nationellt Kulturskyddsråd

Riksantikvarieämbetet har genomfört en utredning av organisatoriska och juridiska förutsättningar för att etablera ett nationellt kulturskyddsråd. Målet är att stärka skyddet för kulturarvet vid kris eller krig. 

2023-08-21

Den 10 augusti presenterades resultatet av utredningen för regeringen. Utgångspunkten för kulturskyddsrådet är att säkerställa beredskap inom kulturarvssektorn och möjligheten att upprätthålla verksamheten vid höjd beredskap eller krig. Dialogen med kulturarvs- och beredskapsaktörer visar på behovet av samordning, stöd och kompetenshöjande åtgärder för att skydda kulturarvet.

En viktig uppgift för kulturskyddsrådet är att planera för undanförsel av kulturarv som inte kan skyddas på plats. Föremål som arkivhandlingar, böcker, konstverk och historiska artefakter kan behöva flyttas till säkrare platser.

Riksantikvarieämbetet föreslås leda arbetet med kulturskyddsrådet där olika aktörer inom kulturarvsområdet ska finnas representerade, inklusive Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kungliga biblioteket, Riksarkivet, länsstyrelser, centralmuseer, regionala museer och Svenska kyrkan. Rådets ordförande föreslås utses av regeringen.

Förutom kulturskyddsrådet fortsätter Riksantikvarieämbetet att främja informations- och erfarenhetsutbyte genom ett utökat forum. Detta kommer att inkludera en bredare representation av aktörer inom kulturarvsområdet och främja kunskapsdelning med andra kulturinstitutioner och aktörer.

Dela
Skriv ut

#


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med respektive tagg hittades.