Forum iförvaltning

I början av vintern hade Arkivs redaktör Anneli Brattgård förmånen att få höra intres­s­anta föreläsningar på Forum iförvaltnings träff i Stockholm. Hon lärde sig bland annat hur standardiseringsarbetet fungerar. Forumet är en mötesplats för de som jobbar inom arkiv, informationsförsörjning, dokumenthantering samt informationssäkerhet. Uppdraget är att dels att göra det lättare för användarna att förstå… Read More »

2014-02-19

I början av vintern hade Arkivs redaktör\nAnneli Brattgård förmånen att få höra intres­s­anta föreläsningar på Forum iförvaltnings träff i Stockholm. Hon lärde sig bland annat hur standardiseringsarbetet fungerar.

Forumet är en mötesplats för de som jobbar inom arkiv, informationsförsörjning, dokumenthantering samt informationssäkerhet. Uppdraget är att dels att göra det lättare för användarna att förstå och hitta fram till relevanta standarder, dels att bidra till utvecklingen av standarder och utgöra en kanal där verksamheterna kan hålla en dialog med de som utformar standarder.\nVad är då en standard och vad kan vi använda dem till? Kortfattat kan man säga att en standard är en samling av erfarenheter och användandet av dem gör att organisationer som exempelvis myndigheter kan dra åt samma håll i viktiga frågor.\nInte minst när det gäller säkerhet är standarder viktiga för att vi inte ska missa viktiga bitar.

Standarder är frivilliga att använda men det finns föreskrifter som har som krav att vi använder vissa standarder. Ett sådant exempel är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som i sin föreskrift MSBFS 2009:10 hänvisar till användningen av Ledningssystem för informationssäkerhet (SS-ISO/IEC 27001:2006). Eftersom föreskriften är bindande måste man använda standarden för att uppfylla den.\nEn annan standard som kan vägleda inom arkivariens yrkesområde är Dokumenthantering (Records Management) – Del 1: Allmänt (SS-ISO 15489-1). Den beskriver bland annat dokumenthantering, införande av dokumenthanteringssystem samt hur man fastställer ansvaret för dokument inom en organisation.\nVad bjöd då föreläsarna på? En av föreläsarna, Peter Allvén från PostNord, berättade om hur det arbetas i olika kommittéer med att revidera standarder så att de ska följa med övrig utveckling. Ett omfattande arbete som kräver stor noggrannhet.

Arkivarierna Anastasia Pettersson och Per Carlsson från Svensk kärnbränslehantering AB berättade hur standarder konkret påverkat deras arbete från dokumenthanteringssystem till e-arkiv.\nAnna Nygren-Palmfjord tydliggjorde hur man kan arbeta med ansvarsrollerna i en större organisation, något som Socialstyrelsen har tagit ett aktivt grepp om och på så sätt upptäckt vad man inte tidigare har haft kontroll över i informationsförvaltningen.\nFia Ewald från MSB berättade om hur sårbara vi ofta är utan att veta om det. Visste ni till exempel att man kan slå ut servrar bara genom att göra höga ljud i datahallen? Det visste inte MSB som trodde att det kanske var ett skämt. Men efter att ha sökt på internet fick de svar på att det inte alls är något skämt, vilket ställer nya krav på var man förvarar sina servrar. Dessutom fick vi fundera på vad som händer om ett haveri sker i en av nationens större datahallar. Ett sådant skedde för några år sedan och det visade sig att merpartern av landets kommuner då drabbades av driftstopp i ett eller flera datasystem. Och i ärlighetens namn, hur många har ställt frågan till leverantören om hur många olika system de förvarar i sina serverhallar?

Frågorna som ställs och diskuteras i Forum iförvaltning är aktuella och värda att bevaka. Genom att bli medlem i nätverket kan man också ta del av och påverka arbetet i forumet. Anmäler sig gör man via hemsidan www.sis.se/iförvaltning där man också kan se vilka olika medlemskap som finns att tillgå. Där hittar man också olika standarder och kan läsa mer om hur standardiseringsarbetet fungerar. 

”Visste ni till exempel\natt man kan slå ut servrar bara genom att göra höga\nljud i datahallen?”

Bildtext: Kan ett gäng fladdermöss slå ut en server?

Text Anneli Brattgård anneli.brattgard@ekero.se

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades