#Hack4Heritage

Under det kreativa eventet och ”hackathonet” Hack4Heritage förvandlades Stockholms stadsarkiv till en plats för kreativ användning av öppna svenska, nordiska och baltiska kulturarvsdata. Cirka 60 deltagare lade slutligen fram sammanlagt 13 kreativa projekt och lösningar. Vinnarna av det nordiska Slush-priset, som delades ut i regi av Nordisk Innovation, har sedan dess utvecklat sin idé och… Read More »

2017-01-11

Under det kreativa eventet och ”hackathonet” Hack4Heritage förvandlades Stockholms stadsarkiv till en plats för kreativ användning av öppna svenska, nordiska och baltiska kulturarvsdata. Cirka 60 deltagare lade slutligen fram sammanlagt 13 kreativa projekt och lösningar. Vinnarna av det nordiska Slush-priset, som delades ut i regi av Nordisk Innovation, har sedan dess utvecklat sin idé och deltagit i startup-eventet Slush i Helsingfors.

Kulturarvet i dina händer. Hur kan det se ut? I oktober samlades cirka 60 deltagare en hel helg på Stockholms stadsarkiv för kreativ användning av öppna kulturarvsdata och annat öppet kulturarvsinnehåll. Deltagarna under det kreativa eventet och hackathonet Hack4Heritage bestod av en bred skara i form av programmerare, akademiker, professionella från kulturarvssektorn, designers, slöjdare, studenter med fl era. Evenemanget arrangerades av Digisam, ett sekretariat vid Riksarkivet som arbetar med samordning av digitalisering av kulturarvet, i samarbete med Stockholms stadsarkiv.

Hack4Heritage handlade om att tillgängliggöra kulturarvet ännu mer för allmänheten, att se till att kulturarvet används på nyskapande sätt och att skapa en plattform för fortsatta samarbeten på området öppet kulturarv, både nationellt och internationellt. Hack4Heritage är ett av fyra nationella hack, ett fi nskt, ett danskt, ett svenskt och ett norskt, som har hållits under året genom ett nordiskt samarbete kring öppna kulturarvsdata, med stöd av Nordisk Innovation. Det innebar också att data och innehåll från andra nordiska länder samt Baltikum kopplades till eventet. Totalt bidrog hela 17 svenska organisationer till Hack4Heritage med data eller andra resurser i form av exempelvis bilder och ljudfi ler. Många representanter från organisationerna fanns på plats för att presentera sina data, svara på frågor från deltagarna och inte minst vara med och skapa.\nUnder Hack4Heritage utgick deltagarna från tre teman i sitt skapande: koncept, kod och kreation. Det mesta av arbetet skedde digitalt i deltagarnas egna datorer, men samarbetspartnern Slöjd Stockholm gjorde det möjligt för deltagare att också integrera slöjdmaterial i skapandeprocessen och att ”tänka med händerna” för att få idéer kring digitala lösningar. Alla deltagare utsåg på söndagen gemensamt ett vinnande lag i varje kategori. Priset för bästa koncept gick till MuseumGo, ett spel där användaren får lösa uppdrag i ett museum och samla medaljer. Priset för bästa kod gick till ChurchSearch som ger användaren upplysning om kyrkor i närområdet. Priset för bästa kreation gick till Th e Voice of Technical Heritage, en idé om en ljudguide på museum i form av ”bollar” som besökaren rör vid för att spela upp information.

Ett särskilt pris för lösningar som hade nordiska kopplingar delades ut av en jury, i regi av Nordisk Innovation, och innebar att vinnarna fi ck utveckla sin idé med stöd av innovationsexperter för att sedan delta och pitcha sin lösning under start-up eventet Slush i Helsingfors. Detta gällde också för alla andra vinnande lag av det Nordiska Slush-priset från övriga nordiska länder och hackathon. Priset gick under Hack4Heritage till myMuseum, en mobilapp som ger dig som museibesökare tips i mobilen kring vad som kan vara av särskilt intresse för dig, baserat på vad du uppgett att du gillar och vilka intressen du har. Appen drar också nytta av den semantiska webbens möjligheter och länkar dig vidare till fördjupad information om det du vill veta mer om.

Digisam arbetar nu för att det nordiska samarbetet ska ge fl er ringar på vattnet och ser närmare på i vilket format en möjlig uppföljare av Hack- 4Heritage skulle kunna ske. Många av deltagarna har redan uttryckt ett intresse kring att fortsätta skapa med kulturarvet framöver. Hack4Heritage visar att det går att göra enormt mycket tillsammans under kort tid så länge det skapas utrymme för det. Se hemsidan för mer information: www.hack4heritage.se

Text: Moa Ranung

Foto: Rolf Källman

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades