bild

Hyllmeter åt kvinnorna

Under 2024 kommer Stockholms läns museums arkiv att fyllas med material från en person, händelse eller organisation som har gjort betydande avtryck på kvinnors historia i Stockholms län. Vem eller vad det blir avslöjas den 8 mars 2024 på Internationella kvinnodagen.

2024-03-04

Projektet Hyllmeter åt kvinnorna är ett samarbete mellan Stockholms läns museum och Stockholms Kvinnohistoriska som syftar till att jämna ut jämställdhetsglappen i arkiven och synliggöra kvinnors historia i Stockholms län.

Genom att årligen avsätta plats på hyllorna i länsmuseets arkiv skapas en plattform för att lyfta fram något eller någon som har betydelse för kvinnohistorien som kanske vanligtvis inte hamnar i våra arkiv. Projektet är långsiktigt över flera år och en viktig del är att lyfta diskussioner om vems berättelser som sparas för framtiden.

– Målet för Kvinnohistoriskas verksamhet är att synliggöra kvinnors historia, och samtidigt verka för att samtiden inte glömmer bort kvinnorna i deras egen berättelse för framtiden. Arkiven är den plats där vi bevarar vårt kollektiva minne – och där är kvinnors berättelser svårare att hitta, precis som i den breda historieskrivningen. Projektet Hyllmeter åt kvinnorna är en satsning som ska bidra till att förändra detta, och som vi hoppas ska ge ringar på vattnet, säger Anna Tascha Larsson, museichef på Stockholms Kvinnohistoriska.

Under januari och februari har det funnits möjlighet för allmänheten att skicka in förslag på kvinnor, händelser och rörelser som kan vara relevanta att arkivera. Intresset har varit stort och cirka 200 förslag har skickats in. Vad eller vem som ska arkiveras bestäms av ett råd sammansatt av personer inom projektgruppen på Stockholms Kvinnohistoriska och Stockholms läns museum, tillsammans med externa personer från Stockholms stadsarkiv och Stockholms läns hembygdsförbund. Den 8 mars 2024, på Internationella kvinnodagen, avslöjas vem som kommer att arkiveras under 2024 års Hyllmeter åt kvinnorna. 

Om projektet Hyllmeter åt kvinnorna

Projektet Hyllmeter åt kvinnorna är ett samarbete mellan Stockholms läns museum och Stockholms Kvinnohistoriska, initiativet är också en del av Arkivism – Stockholms Kvinnohistoriskas stora satsning för att hitta, lyfta och spara kvinnors berättelser.

Syftet med projektet är att:

  • Synliggöra och bevara kvinnors historia i Stockholms län.
  • Öka representationen av kvinnors historia i arkiven.
  • Inspirera till mer forskning och kunskap om kvinnors historia.
  • Göra allmänheten delaktig i bevarandet av vårt kulturarv
Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades