Intensiva och intressanta veckor i Härnösand

Under två intressanta veckor träffades arkivstudenter och lärare från Belgien, Finland, Holland, Norge, Storbritannien, Sverige och Tyskland för att lära sig mer om appraisal, ett begrepp som på svenska brukar översättas med bevarande­värdering. Ann-Sofie Klareld fick som årets enda svenska studerande möjligheten att delta. ARCHIDIS är upplagt som en sommarkurs som ges under sammanlagt tre… Read More »

2012-02-17

Under två intressanta veckor träffades arkivstudenter och lärare från Belgien, Finland, Holland, Norge, Storbritannien, Sverige och Tyskland för att lära sig mer om appraisal, ett begrepp som på svenska brukar översättas med bevarande­värdering. Ann-Sofie Klareld fick som årets enda svenska studerande möjligheten att delta.

ARCHIDIS är upplagt som en sommarkurs som ges under sammanlagt tre år och har tillkommit på initiativ av NAET, the Network of North-Western European Archival Educators. Syftet med programmet är att möta utmaningarna som vi står inför när det gäller att skapa, fånga, hantera och bevara samhällets gemensamma minne i den digitala miljön. Genom att delta i föreläsningar, seminarier och grupparbeten ska studenterna utveckla sin förståelse för och förmåga att förhindra den ”digitala minnesförlust” som kan bli följden av att elektroniska arkivhandlingar hanteras fel. Förra årets ARCHIDIS genomfördes i Marburg i Tyskland och nästa år har turen kommit till Dundee i Skottland.

Att värdera och välja ut vilka handlingar som ska bevaras och vilka som kan gallras har traditionellt gjorts i slutet av arkiveringsprocessen men allt eftersom tekniken utvecklas är det nu nödvändigt att redan från början tillfoga metadata som anger gallringsfrist, åtkomst etcetera. Under kursens gång diskuterades olika aspekter på detta arbete: etiska frågor, kulturarvsperspektiv, processkartläggning och skillnader i metoder mellan de olika länderna var några av de ämnen som avhandlades.\nAlla kursdeltagare bodde på Härnösands folkhögskola i enkla och trevliga rum. De flesta studenter delade rum två och två men det fanns även möjlighet att lägga till en slant för att få ett enkelrum. Dagarna startade med frukost i Folkhögskolans restaurang där även lunchen serverades. Kursen innehöll både teori och praktik. Föreläsningar och seminarier varvades med grupparbeten och studiebesök. Trots ett innehållsrikt schema fanns det även tid att umgås utanför studierna. Lärare och studenter bodde tillsammans på folkhögskolan, vilket gjorde stämningen informell och avslappnad. Kursen var mycket välorganiserad och innehöll ett späckat program med flera aktiviteter även utanför föreläsningssalen, såsom studiebesök på Murbergets museum, Hemsö fort och Arkivcentrum Nord, en dagsutflykt till Ulvön och en middagskryssning till Höga kusten-bron och tillbaka.

Innan vi träffades i Härnösand hade vi delats in i fem grupper efter vilket tema vi hade valt (offentliga arkiv, privata arkiv, arkivariens roll i bevarandeurvalet, politik, minne och bevarandeurval samt bevarandeurvalsmetoder i Europa). Den första uppgiften var att presentera oss på lärplattformen och att läsa in obligatorisk litteratur samt reflektera kring temat i en mindre uppsats. Att diskussionen kom igång online innan vi sågs var väldigt bra. Dels eftersom det gav en bra förberedelse inför kursen, dels för att man lärde känna varandra lite grann. Under de två veckorna i Härnösand studerade grupperna ämnet ur respektive perspektiv, vilket resulterade i fem intressanta presentationer i slutet av kursen som visade att det både finns utmaningar och möjligheter för arkivarier i framtiden. Bland annat pekade en grupp på att arkivarien behöver inta en mer aktiv roll redan när handlingar skapas, och vara mer tekniskt kunnig.

Utöver själva kursinnehållet som erbjöd nya kunskaper och perspektiv på ämnet arkiv- och informationsvetenskap, gav kursen värdefulla kontakter med arkivstudenter och lärare runt om i Europa och insyn i hur det är att läsa arkivvetenskap och att arbeta som arkivarie i andra europeiska länder. Vi har mycket gemensamt men det finns också skillnader, exempelvis när det gäller lagstiftning, arbetssätt och synen på arkivariens yrkesroll.\nSammanfattningsvis får jag säga att det var mycket intressanta och givande två veckor. Jag kan verkligen rekommendera alla som är intresserade av arkiv och internationellt utbyte att ta chansen att söka till nästa år! 

ARCHIDIS står för Archives and Records Challenges in the Digital Information Society och är ett unikt Erasmusfinansierat intensivprogram som har tillkommit som resultat av ett flerårigt samarbete mellan olika europeiska universitet.\nARCHIDIS finansieras av EU som en del av LLP, Lifelong Learning Programme, vars mål är att främja mobilitet, internationellt utbyte och samarbete inom utbildning. Kursen innefattar två veckors heltidsstudier på plats samt förberedande arbete innan och en avslutande skriftlig uppgift efteråt. ARCHIDIS ges på avancerad nivå vid och ger sammanlagt 7,5 högskolepoäng. Programansvarig är professor Karen Anderson.\nÅrets kurs ägde rum online och i Härnösand mellan den 30 juli och den 10 augusti. Deltog gjorde 28 studenter från 11 universitet i sju europeiska länder.\nVarje student betalade 160 euro (1440 kr) för luncherna, övriga kostnader täcktes av EU.\nNästa ARCHIDIS äger rum i Dundee om lite mindre än ett år, den 29 juli till 9 augusti 2013. För ytterligare information om kursen, se: www.archidis-naet.eu/\neller kontakta professor Karen Anderson karen.anderson@miun.se eller telefon +46 771 975 000 (växel).

”Det finns också skillnader, exempelvis när det gäller lagstiftning, arbetssätt och synen på arkivariens yrkesroll.”

bildtext: Deltagarna kom från sju europeiska länder och elva universitet. Ann-Sofie Klareld (nummer tre från höger, andra raden) var där som ensam student från Sverige.

Text Ann-Sofie Klareld ann-sofie.klareld@malmo.se\nFoto Svein Amund Skara

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades