Krönikan

Tidskriften Arkiv, som tidigare hette Tema Arkiv, fyller 20 år. För oss i en bransch med tusenårsperspektiv på tillvaron är det väldigt lite. Under de sista 20 åren har det dock hänt väldigt mycket. Det är idag lite lättare att förklara mitt yrke när någon frågar vad jag arbetar med. Det finns TV-program där kändisar… Read More »

2011-02-16

Tidskriften Arkiv, som tidigare hette Tema Arkiv, fyller 20 år. För oss i en bransch med tusenårsperspektiv på tillvaron är det väldigt lite. Under de sista 20 åren har det dock hänt väldigt mycket. Det är idag lite lättare att förklara mitt yrke när någon frågar vad jag arbetar med. Det finns TV-program där kändisar släktforskar. Vi har till och med vår egen matlagande arkivarie med eget TV-program, Edward Blom. Så nog har yrket fått en annan framtoning i det allmänna medvetandet! Sveriges arkiv i samverkan för synlighet (SASS) med Arkivens dag och Arkivveckan har hjälpt till att marknadsföra nyttan och nöjet som arkiv kan tillföra.

Jag började min arkivbana för 17 år sedan och redan första året blev jag medlem i redaktionen för Tema Arkiv. Jag arbetade på Stockholms stadsarkiv och min chef tyckte att det vore bra både för mig och för stadsarkivet om jag engagerade mig i tidskriften (Tack för det Staffan Smedberg!).\nRedaktionen, på den tiden, gjorde allt från att leta artikelförfattare, korrekturläsning, klistra frimärken, sköta register över medlemmar, budget, strategiska beslut och kontakter med ägarföreningarna. Det var både högt och lågt och ibland lite krisartat, men fantastiskt kul. Jag hade roligt i ett par år för att sedan flytta mitt engagemang till andra fronter. Nu är jag tillbaka igen. Den organisation vi har idag med en separat redaktion och en ägarförening som sköter de ekonomiska och strategiska besluten underlättar arbetet. Samarbetet med Åkesson & Curry som sköter redaktörskap, layout, annonsförsäljning och tryck/distribution är ytterligare ett steg i att renodla arbetsuppgifterna. Det ger oss en möjlighet att fortsätta att utveckla tidskriften till att kunna nå även en bredare, ”ej ännu arkivfrälst”, grupp utan att glömma bort våra trogna läsare. Vi hoppas att ni tycker om den och lägger ut ett exemplar av tidskriften i ert fikarum!

Några saker som slår mig när jag tänker tillbaka på de 17 gångna åren är hur utbildningen har gått från en 10-poängs kurs för yrkesverksamma till att erbjudas på ett flertal universitet med arkivprofessorer både i Stockholm och Härnösand. Förutom att ordna och förteckna arkiv kan vi även juridik, processkartläggning och informationsförsörjning – det har inte blivit lättare att vara arkivarie, bara lite mer komplext! Vilken riktning kommer yrket att ta de närmaste 20 åren? Jag vågar faktiskt inte gissa utan ser fram emot att få läsa den krönikan då tidskriften fyller 40 år! 

Citat:\n”Nog har yrket fått en annan framtoning i det allmänna med-vetandet!”

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades