Krönikan

Trenden är tydlig! Arkivföreningarna blir färre och vi går i en riktning som kommer att stärka arkivariernas och registratorernas ställning och förmåga att samla sig kring gemensamma intressefrågor. När Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundet inledde sin process mot en sammanslagen förening gav detta också signaler till andra arkivföreningar. Flera föreningar står nu i begrepp att… Read More »

2014-02-19

Trenden är tydlig! Arkivföreningarna blir färre och vi går i en riktning som kommer att stärka arkivariernas och registratorernas ställning och förmåga att samla sig kring gemensamma intressefrågor. När Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundet inledde sin process mot en sammanslagen förening gav detta också signaler till andra arkivföreningar. Flera föreningar står nu i begrepp att slå ihop sina påsar.

Idag finns inte de skarpa gränser som tidigare gick mellan sektorerna. Arkivariekåren har inte råd att dela upp sig i en mängd olika föreningar. Arkivarierna i DIK är bara en liten del av fackförbundet. Därför finns ännu starkare skäl att ha en stor arkivförening som med kraft kan hävda sig genom att representera majoriteten av kåren. Visst är mångfald en skön tanke och en nödvändighet i många sammanhang – men för att nå resultat tror jag att antalet medlemmar i en förening ger större respekt och inflytande.\nDet är mycket viktigt att vi visar beslutsfattare och allmänheten vad vi gör inom branschen. Vi behöver förebygga fördomar och förväxlingar med andra yrkesgrupper. Vi ska visa på vilken stor rikedom som ryms här, med alltifrån medeltida dokument till high technology. Informations- och arkivvärlden har aldrig tidigare haft denna mångfacetterade rikedom.

Ett hot mot en enad front är tendensen till att arkivarier inom olika sektorer drar åt olika håll. Det är därför viktigt att se helhetsperspektivet. Jag vill likna detta vid en byggnad, där Dåtid, Nutid och Framtid är byggnadens bärande element. De är beroende av varandra och fundamentala för att inte byggnaden ska rasa ihop. Dagens verksamhet är morgondagens historia. Allt hänger samman i en kedja. Alla inom branschen bör ha ett intresse av att se att alla delar fungerar. Alla element blir på det sättet också delar av ett kulturarv.

Den 6 mars i år gick slutligen de två största arkivföreningarna samman och bildade Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI). Därmed sammanfogades verksamheter som både överlappade varandra och särskilde sig. Från AAS har vi den årliga konferensen, stipendieutdelning och den bredare tidskriften Arkiv. Från Arkivsamfundet har vi arkivkaféer, mentorsprogram och den vetenskapligt fördjupande tidskriften Arkiv, Samhälle och Forskning. Detta representerar verkligen den bredd och rikedom som informations- och arkivvärlden idag innehåller. FAI visar vägen mot en mer självmedveten och stolt bransch. Vi kan alla känna denna stolthet – oavsett vilken yrkestitel vi bär inom branschen. 

”för att nå resultat tror jag att antalet medlemmar i en förening ger större respekt och inflytande”

Peter Wattman, FAI\nRevisorsnämnden

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades