Krönikan

Under förra våren fick jag höra talas om att det skulle bli en arkivvecka igen. ”Äntligen!” tänkte jag men sen kom chocken. ”I Västerås?! Hur tänkte de nu? Vem ska ordna den? Är det de som planerade i Stockholm som placerar Arkivveckan här i stället, eller vad? Jaha, Västerås stadsarkiv har erbjudit sig att vara… Read More »

2012-02-18

Under förra våren fick jag höra talas om att det skulle bli en arkivvecka igen. ”Äntligen!” tänkte jag men sen kom chocken. ”I Västerås?! Hur tänkte de nu? Vem ska ordna den? Är det de som planerade i Stockholm som placerar Arkivveckan här i stället, eller vad? Jaha, Västerås stadsarkiv har erbjudit sig att vara värd. Och sass vill att Arkiv Västmanland ska vara med? Hjälp!”\nJag blev utsedd att representera Arkiv Västmanland i det sekretariat som bildades, tillsammans med Västerås stadsarkiv. Jag fick funktionen samordnare/koordinator. Ett inte helt enkelt arbete ska ni veta!

Tack och lov är jag inte ensam. Tvärtom är vi många som jobbar tillsammans med konferensen och naturligtvis är representanter från alla organisationerna i sass* med i en organisationskommitté. Likaså har dessa organisationer valt medlemmar till både en programgrupp och till en marknadsföringsgrupp. Vi har ungefär ett möte i månaden i organisationskommitten. Och vad gör vi då? Jo hittills har mycket av tiden gått åt till att ordna ett program som ska intressera så många som möjligt inom, och kanske även utom, hela arkivsektorn. Det är ett digert arbete med ett 40-tal olika föreläsare och teman som ska vara aktuella och relevanta. Det ser ut att stämma med den ambition som fanns från början, att det ska kännas som ett smörgåsbord av föreläsningar och teman. Marknadsföringen sker i största möjliga mån digitalt via webbplats, Facebook, Twitter och via organisationerna själva.

Vad gör vi lokalt i Västerås då? Bra lokaler är bokade, webbplats är igång, anmälningsmodulen är klar och middagen planeras som bäst. Jag försöker schemalägga de personer som behövs för att allt ska flyta smidigt under själva konferensdagarna. Jag hoppas att ni har stora förväntningar för vi har höga ambitioner. Och med kombinationen stora förväntningar och höga ambitioner kommer det att bli riktigt bra! Så ta med nyfikenhet och munterhet, funderingar och åsikter, festkläder och dansskor och kom hit i maj! Varmt välkomna till Arkivveckan 2013 i Västerås!

*SASS= Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet dvs Riksarkivet, Näringslivsarkivens förening (NAF), Folkrörelsernas arkivförbund (FA), Näringslivets arkivråd (NLA), Föreningen för arkivverksamma inom kommun och landsting (FALK), Svenska arkivsamfundet och Arkivrådet (AAS).

”Jag hoppas att ni har stora förväntningar för vi har höga ambitioner. Så ta med nyfikenhet och munterhet, funderingar och åsikter, festkläder och dansskor och kom hit i maj!”

Frida Nordin-Kamph, arkivarie och arkivpedagog på Arkiv Västmanland

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades