Krönikan

Är det hoppfullt eller är hoppet ute? Vem kan svara på en sådan öppen fråga? Ingen, men ett lyckat hopp för arkiv infriades i Budapest mellan den 25-28 september 2013. Inramningen är projektet Heritage of the people’s Europe. På en arkivkonferens inom ramen för ett i arkivariesammanhang relativt okänt nätverk, The International Association of Labour… Read More »

2013-02-19

Är det hoppfullt eller är hoppet ute? Vem kan svara på en sådan öppen fråga? Ingen, men ett lyckat hopp för arkiv infriades i Budapest mellan den 25-28 september 2013. Inramningen är projektet Heritage of the people’s Europe. På en arkivkonferens inom ramen för ett i arkivariesammanhang relativt okänt nätverk, The International Association of Labour History Institutions (IALHI), som består av minnesorganisationer knutna till fackförenings- eller arbetarrörelsen, presenterades en slutrapport om en socialhistorisk portal. På portalen kunde besökarna inte se några kungar eller aristokrater, inte några generaler eller fältslag. Det är arbetet, det är kampen för de utsattas rätt och rättigheter, det är de egendomslösas liv och kiv, det är facklig och politisk kamp för drägliga arbetsvillkor som visas via arkiv och bibliotek.

Hela femton arkiv- och biblioteksinstitutioner i Europa har varit med och byggt portalen. Den innehåller över 900 000 digitala filer. Portalen vänder sig till allmänheten, till personer intresserade av historia, särskilt forskare. Två andra projekt är intimt sammankopplat med den presenterade portalen: Europeana, www.europeana.eu och de europeiska folkens minne, www.peoplesheritage.eu).

Efter presentationen av delar av den europeiska socialhistorien på internet fick hela konferensen åka på ett studiebesök till ett museum utanför Budapest. Det blev en upplevelse av socialhistorien i betong och metall i form av statyer. Vi möter Lenin och ryska soldater som hjältar eller frihetskämpar. Vi ser Karl Marx i kubistisk stil, som är utmejslad i granit – rester av ett socialt experiment på ett museum över kommunismen. Ungernrevoltens år 1956 är närvarande i hela Budapest, men på museet finns endast brottstycken av revoltens orsak eller verkan. Förstelnade minnen av ett misslyckat socialt experiment.\nVi åker tillbaka med buss till den plats där konferensen fortsätter: Goldberger House i Budapest. Där finns OSA Archivum och Open University. Det senare är ett av de största internationella arkiven som lyfter fram brott mot de mänskliga rättigheterna i modern tid. Arkivet presterar sitt material genom utställningar och på webben. Arkivet rymmer stora mängder av skriftliga dokument, böcker, tidskrifter, fotografier och andra källor till kunskap om motståndet mot kommunismen, om mänskliga rättigheter och strävan efter demokrati.

Arkivet verkar för ökad transparens kring arkivmaterial och dokumenten ligger under ett dubbelglasat tak för att symbolisera detta. Det är en öppen institution där vem som helst över 16 år kan bedriva forskning utan krav på rekommendationsbrev från någon forskningsinstitution. I sina ansträngningar att hitta nya sätt att nå ut till allmänheten anordnar institutionen bl.a. utställningar, konstprojekt och årliga dokumentära filmfestivaler. OSA Archivum menar att arkivens och arkivariernas roll bör vara att tillgängliggöra information – inte att bevaka hemligheter.

”ett lyckat hopp för arkiv infriades i Budapest ”

Lars-Erik Hansen\nArkivchef TAM-Arkiv

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades