bild

Kulturarvsforum – balansgång mellan lag och etik

Vad kan vi tillgängliggöra och på vilka sätt och vis? Den 23 januari tar sig Kulturarvsforum an balansgången mellan lagarna och etiken och belyser problemet från olika perspektiv. 

2024-01-09

Många kulturarvsinstitutioner befinner sig i spänningsfältet mellan lagarna som styr hur och vad som får publiceras i olika sammanhang och etiska överväganden. Sedan dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft 2018 har många sett över sina avtal och interna regler. Även rutinerna om publicering i digitala och analoga kanaler har diskuterats mer inom sektorn. 

Ändå råder det fortfarande en stor osäkerhet om hur olika lagar ska tillämpas i den egna verksamheten. Det gäller även lagen om upphovsrätt och hur man får tillgängliggöra och licensiera material från de egna samlingarna, till exempel i digitaliserad form. 

Just i digitala kanaler råder fortfarande en osäkerhet kring hur institutionerna kan sprida sina samlingar. Hur ska de få återanvändas? Vilket ansvar bär vi gentemot dem som har skapat materialet, de som står bakom berättelserna och minnena?

Kulturarvsforumet samordnas av Arkiv Sörmland, Södermanlands Hembygdsförbund och Sörmlands museum och är en etablerad plattform för den ideella och professionella kulturarvssektorn i Sörmland. Konferensen äger rum på Sörmlands museum i Nyköping.

Anmälan är öppen för alla inom kulturarvssektorn. Sista dagen för anmälan är den 12 januari 2024, pris 200 kronor.

Boka biljett här.

Foto: Sörmlands museum

 

 

Dela
Skriv ut

#


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med respektive tagg hittades.