bild

”Kulturens vägar, knutpunkter och mötesplatser”

Den 6–8 september 2024 är det återigen dags för Kulturarvsdagen, en del av de Europeiska Kulturarvsdagarna, som syftar till att uppmärksamma och fira det rika kulturarvet i Sverige och Europa.

2024-05-27

Kulturarvsdagen har en lång tradition av att engagera allmänheten sedan starten 1988 och varje år introduceras ett nytt tema för att belysa olika aspekter av vårt gemensamma arv.

Årets tema, "Kulturens vägar, knutpunkter och mötesplatser", belyser kulturell sammanflätning och de platser där människor historiskt och nutida har mötts och utbytt idéer, varor och kulturer.

I år ligger fokus på hur Sveriges nationella och europeiska kulturarv visar på historiska och nutida mötesplatser – från gamla marknadsplatser och tågstationer till bygdegårdar och rådhus. Temat ger arrangörer och besökare möjlighet att utforska och reflektera över hur dessa platser har fungerat som viktiga knutpunkter i samhället.
Framstegen inom digital teknik har lett till att nya former av kulturarvsupplevelser vuxit fram. Kulturarvsdagen 2024 innehåller innovativa digitala lösningar som virtuella turer och interaktiva kartor, som gör kulturarvet tillgängligt även för de som inte kan närvara fysiskt.

Sverige är rikt på historiska kartor, tillgängliga digitalt, som sträcker sig från 1600-talet fram till idag, som erbjuder unika perspektiv på hur vårt landskap och våra samhällen har förändrats över tid.
Arrangörer uppmanas att lyfta fram lokala berättelser och exempel på hur människor genom tiden har sammanflätats, både genom korta och långa resor, samt vilka föremål, praxis och kulturer som har spridits. Genom att dela dessa historier, både på plats och digitalt, bidrar evenemanget till en djupare förståelse och uppskattning av vårt gemensamma arv.
Kulturarvsdagen är också en del av ett större europeiskt samarbete som syftar till att öka medvetenheten om kulturell mångfald och främja hållbar turism. Det ger en unik möjlighet att se hur andra länder arbetar med sina kulturarv och att utbyta idéer och erfarenheter.

Delta i Evenemanget:
Alla är välkomna att delta i Kulturarvsdagen, antingen som besökare eller arrangör. Information om hur man kan bidra med ett eget arrangemang eller delta i befintliga aktiviteter hittar du här.

Datum: 6–8 september 2024
Arrangör: Riksantikvarieämbetet
Webbplats: European Heritage Days

 

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades