bild

Länsarkiven i siffror 2023

Svenska Arkivförbundet har släppt sin första statistikrapport. Den omfattar statistik från Länsarkiven med uppdrag att arkivera civilsamhällets och näringslivets arkiv.

2024-05-20

Här presenteras bland annat data rörande arkivbestånden, forskning, ekonomi och personal. Länsarkiven, eller de regionala enskilda arkiven som de också kallas, tillhör den enskilda, privata arkivsektorn i Sverige.

Det finns 29 Länsarkiv, från Luleå i norr till Lund i söder. Samtliga Länsarkiv, bortsett från de två stockholmsbaserade, ingår i finansieringsmodellen Kultursamverkansmodellen.

– Avsaknaden av officiell arkivstatistik i Sverige gör arkivinstitutionerna och arkivbestånden osynliga inom kulturarvssektorn. Vi vill förändra det med återkommande statistikrapporter. I rapporten blir det tydligt vilken omfattande verksamhet som Länsarkiven bedriver, ofta med små resurser, säger Amanda Vesterlund, generalsekreterare för Svenska Arkivförbundet.

Anmärkningsvärt i rapporten är de låga sifforna för det digitala bevarandet. Framtidens källmaterial kommer att bestå av luckor från vår tid på grund av detta. För att motverka den utvecklingen behöver Länsarkiven mer resurser till ändamålsenliga system för digitalt bevarande.  

 Rapporten Länsarkiven i siffror 2023https://www.arkivforbundet.se/rapporter/

Om Svenska Arkivförbundet

Svenska Arkivförbundet är riksorganisation för den enskilda sektorns arkiv. Den enskilda arkivsektorn omfattar näringslivets, civilsamhällets och privatpersoners arkiv. Förbundet organiserar ca 150 arkivinstitutioner, museer, bibliotek, företag, trossamfund, organisationer och privatpersoner. Det som utmärker den enskilda arkivsektorn är att arkiveringen är frivillig både för arkivskaparna och arkivbevararna. Därför arbetar Svenska Arkivförbundet med att skapa goda förutsättningar för enskild arkivverksamhet i hela landet. 

https://www.arkivforbundet.se/

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades