bild

Ny AI-modell för texttolkning

Riksarkivet har tagit fram en ny AI-modell som kan tolka handskrivna texter på svenska från 1600-, 1700- och 1800-talen. Den nya modellen uppnår en imponerande noggrannhetsgrad på 95 procent.

2024-02-19

Innovativa "The Swedish Lion I", har tränats med hjälp av data från texter som omfattar 3,3 miljoner textrader och totalt 15,6 miljoner ord.

– Nu blir det möjligt att maskintolka och tillgängliggöra digitaliserade arkiv i och med att flera miljoner ovärderliga handskrivna dokument kan tolkas med modellen. Möjligheterna som detta framsteg ger oss kan inte överskattas, säger Olof Karsvall, forskningsledare på Riksarkivet och en av skaparna av den nya AI-modellen.

"The Swedish Lion I " är en basmodell som lätt kan finjusteras för än mer exakta tolkningar av praktiskt taget alla arkiv och olika typer av handskrivna dokument. 

Modellen finns tillgänglig via Transkribus som tillhandahålls av READ-COOP (ett samarbete som omfattar mer än 100 olika europeiska aktörer inom handskriftstolkning). Dessutom kommer Riksarkivet inom kort att släppa en fristående version som är baserad på öppen källkod.

AI-modellen är resultatet av ett samarbete mellan Riksarkivet i både Sverige och Finland, som arbetat tillsammans med Stockholms stadsarkiv, Jämtlands läns fornskriftsällskap, medborgarforskare och forskare från Stockholms och Uppsalas universitet.

Här hittar du mer information om hur modellen kan användas i Transkribus.
Stock.adobe.com

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades