bild

Ny kartguide om Malmös unika arkitektur

Malmö stadsarkiv har tagit fram en ny kartguide över Malmös unika arkitektur. Kartan lyfter ett 30-tal byggnader och miljöer som valts ut av arkitekter inom Malmö stad med syftet att spegla stadens unika särart och kännetecken. 

2023-08-08

Malmö stadsarkiv har tidigare tagit fram två kartguider, en om Malmös HBTQI-historia och en om historiskt judiskt liv i Malmö. Den nya kartan, ”Upptäck unik arkitektur i Malmö”, är ett samarbete mellan Malmö stadsarkiv och stadsbyggnadskontoret i samband med satsningen Malmö in the making.

– Arkitekturkartan är ett spännande tillägg till tidigare kartor som genom sin tematik speglar stadens variation och unika drag. Med den nya kartan visas till exempel hur äldre arkitektur och byggnader får nytt liv med nya användningsområden, berättar Suzanne Sandberg, stadsarkivarie.

”Upptäck unik arkitektur i Malmö – en kartguide” guidar läsaren genom drygt 30 unika miljöer och byggnader i Malmös stadsdelar och är tänkt att användas som underlag för stadsvandringar i Malmö, antingen på egen hand eller i grupp. De flesta byggnader och miljöer som presenteras är samtida och dateras endast ett par decennier bakåt i tiden, vilket visar hur staden präglas av en uppfinningsrik och ungdomlig anda. 

– Den nya arkitekturkartan har ett visst fokus på mer nutida arkitektur, men den är också ett sätt för malmöborna att se staden ur nya perspektiv. De flesta av byggnaderna kommer finnas kvar långt in i framtiden, trots att verksamheterna innanför förändras. Ett exempel på detta är Malmöhus och Malmö museum som sedan 1500-talet fått inhysa allt från dåtidens kungar till nutidens pirayor, avslutar Suzanne Sandberg, stadsarkivarie.

Kartguiden finns att hämta gratis på bland annat Malmö stadsarkiv, stadsbyggnadskontoret, samt att ladda ner som digital fil via Malmö stadsarkivs webbplats.

Läs mer och hämta kartguiden här.

 

Pressbild

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades