bild

Ny nationell strategi för digitalt kulturarv

Nu finns en nationell strategi som erbjuder en gemensam riktning för arbetet med digitalisering av kulturarvet. Strategin beskriver nuläget inom kulturarvsområdet med utmaningar och vägar framåt utifrån en gemensam vision.

2024-06-17

Digitaliseringen av kulturarvet är en förutsättning för att det ska kunna bevaras, användas och utvecklas. När kulturarvet digitaliseras kan det synas i helt nya sammanhang och få oändligt många användningsområden, inom till exempel forskning, utbildning, turism, samhällsplanering och kulturella och kreativa näringar.

Det kan också länkas samman med annan digital information både inom och utanför kulturarvsområdet, vilket gör det möjligt att skapa såväl ny kunskap som nya tjänster som attraherar fler och nya användare.

Digitaliseringen av kulturarvet är dessutom en extra säkerhet ifall det materiella kulturarvet av någon anledning skulle gå förlorat och gör att även framtida generationer får tillgång till våra gemensamma minnen. Det handlar i grunden om demokrati och delaktighet.

Den nationella strategin för digitalt kulturarv har tagits fram av Riksantikvarieämbetet i samarbete med museer och andra kulturarvsaktörer över hela landet. Strategin erbjuder en gemensam riktning för arbetet med digitalisering av kulturarvet och är i första hand skriven för landets museer och deras arkiv och biblioteksverksamheter.

Strategin tar upp befintliga utmaningar och utvecklingsområden inom kulturarvsområdet som leder i riktning mot visionen om ett långsiktigt användbart och sammanlänkat kulturarv för dagens och framtidens användare. Ett digitaliserat kulturarv ger nytta för användaren – inom forskning, utbildning och för att uppleva och ta del av kulturarvet.

Eftersom det är värdefullt för användarna att kulturarvet hänger ihop över sektorsgränserna, bör strategin kunna stödja alla kulturarvsaktörer, oavsett verksamhet.

– Den nationella strategin ger museer och andra kulturarvsaktörer vägledning för det egna strategi- och digitaliseringsarbetet. Strategin kan underlätta framtida prioriteringar och beslut och banar väg för en nationell kraftsamling där alla kan dra åt samma håll, säger Moa Ranung, programledare för Digital omställning på museiområdet på Riksantikvarieämbetet.

Läs mer om arbetet med den nationella strategin för digitalt kulturarv.

 Pressbild

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades