bild

Ny version av appen Samtidsbild

Stockholms läns museum lanserar en uppdaterad version av sin app Samtidsbild, som gör det möjligt för länets invånare att direkt bidra med sina digitala fotografier till museets samlingar.

2024-06-03

I appen Samtidsbild kan länsinvånare ladda upp sina vardagsbilder direkt till länsmuseets samlingar. Användarna registrerar sig och kan sen ladda upp sina bilder när som helst. Man kan välja mellan teman och aktuella insamlingar eller bara ladda upp valfri bild eller kort video. Användare kan också berätta om bilden med en text och se alla andra bilder som har laddats upp.

– Samtidsbild är ett sätt för länsmuseet att arbeta med insamling där länsinvånarnas bilder blir en del våra samlingar direkt. Tillsammans ger de uppladdade fotografierna en unik bild av det samtida livet och vardagen i Stockholms län. I framtiden kommer det berätta om hur vi levde idag, säger Eva Skyllberg museichef på Stockholms läns museum.

Den uppdaterade versionen av appen är framför allt mer användarvänlig. Men det finns också flera nya funktioner. 

– Vi ser till exempel att fler och fler använder sig av rörlig bild så nu erbjuder vi möjligheten att ladda upp filmer, det känns jättekul, berättar Karolina Hedström fotoantikvarie på länsmuseet. 

Dessutom finns en kartfunktion där användarna kan se var de uppladdade bilderna är tagna. men också var det saknas bilder om man vill komplettera. I den nya versionen av appen går det att lägga in korta texter och beskrivningar tillsammans med bilder eller filmer. Det är också enkelt att dela sina uppladdade bilder vidare i sociala kanaler.

Insamling och samtidsdokumentation är en viktig del av länsmuseets verksamhet. Utan samtidsinsamling och dokumentation skapas glapp i historieskrivningen som är svåra att rekonstruera i efterhand.

– Att involvera allmänheten i vad som sparas i våra arkiv och museer är viktigt för att få med mångfalden av berättelser i vår historia. Samtidsbild är utvecklat för att skapa delaktighet och gemensamhet med alla länsinvånare som kan tillsammans skapa vårt visuella kulturarv, säger Karolina Hedström fotoantikvarie på Stockholms läns museum. 

Fotografierna i museernas samlingar är en del av vår gemensamma historia och används ofta som källmaterial. För att samlingarna ska kunna berätta om alla måste de innehålla en mångfald av berättelser och perspektiv.

Bild: Stockholms läns museum

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades