bild

Nytt råd för skydd av kulturarv

Regeringen vill bilda ett nytt råd för skydd av kulturarv. Syftet är att underlätta för effektiv beredskapsplanering när det kommer till att skydda samlingar av kulturarv samt kulturhistoriskt betydelsefulla fastigheter och miljöer runtom i Sverige.

2024-03-11

Tanken är att ge Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Kungl. biblioteket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelserna samt Statens fastighetsverk i uppdrag att bilda rådet för skydd av kulturarv. Dessutom kommer de centrala museimyndigheterna och stiftelsemuseerna, de regionala museerna samt Svenska kyrkan erbjudas platser.

Rådet kommer att fungera som ett forum för samarbete, utbyte av kunskap och erfarenheter samt för att prioritera och sammanväga behov av beredskapsåtgärder för att skydda kulturarvet i Sverige.

– Regeringen rustar nu Sverige för tidigare otänkbara scenarier och stärker beredskapen på flera områden. Beredskapsplaneringen för skydd av kulturarv vid höjd beredskap och krig i Sverige har tyvärr varit vilande under en längre tid. Medvetenheten om behoven är stora, men kulturverksamheterna har kommit olika långt. Genom att ge myndigheterna i uppdrag att bilda ett råd för skydd av kulturarv vill regeringen på ett tydligare sätt inkludera kulturarvssektorn i planeringen för det civila försvaret och ge aktörerna i rådet möjlighet att uppnå en effektiv beredskapsplanering, samordna sitt beredskapsarbete och sprida kunskap, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Erfarenheter från kriget i Ukraina visar att Ryssland på ett systematiskt sätt avsiktligen förstör kulturarv i syfte att eliminera Ukrainas identitet och historia för att därigenom också underminera försvarsviljan.

– Sveriges kulturarv är en angelägen del av vårt institutionella minne och vår identitet. Vi behöver därför bygga motståndskraft här och nu för att skydda vårt kulturarv och rådet kommer att var en central aktör i detta arbete, säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.

Arbetet i rådet ska pågå till och med den 28 februari 2027.

 

Bildtext: Nationalmuseum har till uppdrag att skydda och bevara kulturarvet med fokus att främja konsten, konstintresset och konstvetskapen.

Fotograf: Hans Thorwid

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades