bild

Samiskt arkivmaterial från hela Europa samlas i Nuohtti

Den 2 februari lanserades arkivportalen Nuohtti med samiskt arkivmaterial från 32 arkiv, museer och bibliotek i Europa. 30 000 digitala dokument och fotografier kan hittas här. Det är riksarkiven i Norge, Finland och Sverige som förvaltar portalen.

2023-03-09

Lanseringen av Nuohtti är ett första steg på vä­gen mot att möta urfolket samernas behov av och rätt till information om sig själva. Genom ca 400 år har arkivmaterial skapats av myndigheter, vetenskapsmän, upptäckare och missionärer från hela i Europa på besök eller på arbete i Sápmi.  Dokumentationen som de samlat ligger idag utspridd i arkivinstitutioner i flera länder och är svår att överblicka och komma åt. Tanken bakom arkivportalen Nuohtti är att den ska bidra till att främja dekoloniseringen av det samiska kulturarvet. Dekolonisering betyder i det här fallet att återta kontrollen över sin egen historia genom att skaffa överblick och enkel tillgång till dokumentation.

Vad finns i portalen
Det material som tillgängliggörs i Nuohtti är sådant som sedan tidigare är skannat och publicerat av bevarandeinstitutioner i Europa och som Nuohtti fått tillåtelse  att skörda, som det heter på dataspråk, men lejonparten av materialet kommer naturligtvis från Norden. Exempel på vad man kan hitta i Nuohtti är etnologiska rapporter, protokoll från lappfogdarna, samemissionärers dagböcker, fotografier, rättsliga dokument med mera.

Under arbetet med Nuohtti gjordes utskick till 163 arkiv och museer i Europa. Det kom in svar från  59 institutioner och 40 av dem meddelade att man påbörjat digitalisering av samiskt arkivmaterial. Några av dessa institutioner finns i t ex Spanien, Storbritannien, Frankrike och Österrike. Än så länge finns inte mycket av det europeiska materialet publicerat i Nuohtti, men det kommer att komma med tiden.

Här hittar du portalen: nuohtti.com

Nuohtti är det nordsamiska ordet för not – alltså ett fisknät.

Nuohtti utvecklades 2018-2021 inom det nordiska projektet Digital Access to the Sámi Heritage Archives av de samiska arkiven i Norge och Finland, Lapplands universitet och universiteten i Oulu/Uleåborg och Umeå. Projektet finansierades av EU-programmet Interreg Nord.

Etiska riktlinjer viktiga
I Nuohtti finns många bilder och beskrivningar av samer som har gjorts av personer utanför det samiska samhället. Det materialet kan ibland upplevas som sensitivt för de avbildade och deras närstående, därför är Nuohtti försett med etiska riktlinjer som användarna av materialet uppmanas att följa. De liknar riktlinjer som andra urfolksbefolkningar i världen har tagit fram rörande användning av kulturarvsmaterial.

Under utvecklingen av Nuohtti lade man mycket resurser på att göra de etiska riktlinjerna funktionella. När man söker i portalen möts man av en pop-up ruta som berättar om dem, men man kan också ta ett quiz för att se om man har förstått innehållet.

Vem ska använda Nuohtti?
Förhoppningen är att portalen ska bli känd i det samiska samhället och användas av samer, men den är naturligtvis öppen för alla som är nyfikna på samisk historia och kultur. Inför lanseringen av Nuohtti träffade jag 14-åriga Alma Åhrén boende i Östersund.  Hon är same och blev glad när hon hittade bilder av släktingar i Nuohtti. Hon tycker att det viktigaste med portalen är att samiskt arkivmaterial har samlats så att det är lätt att hitta. Att portalen är gjord för samer med tydliga etiska riktlinjer för användandet menar hon också är viktigt. På frågan om hur hon själv kan tänka sig att använda Nuohtti svarade hon snabbt:
- Till att hitta inspiration till slöjd och koltmönster!

Maria Press, Riksarkivet i Östersund maria.press@riksarkivet.se

Fotograf: Koji Tsuda. Arkivverket Norge.

Dela
Skriv ut

#


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med respektive tagg hittades.