Satisfaction

Möt den unga, radikala studentskan Hildur Sandberg, den hängivna men något galna konstnären Carl-Fredrik Hill och den stridande frälsningssoldaten Ellen Blomkvist. Alla tre befann sig i Lund vid 1800-talets slut och har lämnat avtryck i arkiven. Kom de någonsin att träffas och vad talade de om? Inom ramen för projektet Satisfaction erbjuder Månteatern och Skånes… Read More »

2011-02-16

Möt den unga, radikala studentskan Hildur Sandberg, den hängivna men något galna konstnären Carl-Fredrik Hill och den stridande frälsningssoldaten Ellen Blomkvist. Alla tre befann sig i Lund vid 1800-talets slut och har lämnat avtryck i arkiven. Kom de någonsin att träffas och vad talade de om?

Inom ramen för projektet Satisfaction erbjuder Månteatern och Skånes Arkivförbund teaterföreställningen En tid – tre liv samt en workshop med namnet Historiska källor.

Föreställningen skildrar tre Lundabors liv och starka vilja att förändra världen. Men deras kamp och idéer väckte rädsla och motstånd i det omgivande samhället. Varför?

Utvecklingsprojektet Satisfaction är ett samarbete mellan Skånes Arkivförbund och den lokala teatergruppen Månteatern och har finansierats med utvecklingsmedel från Region Skåne. Projektet erbjöds till ett antal rektorer, lärare och kulturombud i Skåne under hösten och vintern 2010 och resultatet blev ett tjugotal föreställningar och källkritiska workshops i Skånes Arkivförbunds arkivlokaler på Arkivcentrum Syd. Publiken var huvudsakligen skolklasser från grundskolans årskurs 9 och gymnasiet.

Tre personöden förenas i sökandet efter tillfredställelse genom kärlek, konst, politik och religion.

 

Men varför ett sådant projekt? I arkiven finns bevarade dokument som speglar människoöden och händelser i historien. I En tid – tre liv fick eleverna följa tre personöden från arkiven som förenas i sökandet efter tillfredställelse genom kärlek, konst, politik och religion. Eleverna fick även ta del av källorna och lärde sig hur man kritiskt kan förhålla sig till dem. Enligt nya kursplaner för historieämnet är detta allt viktigare i både grundskola och gymnasium.

 

Ett mål i historieundervisningen är att skapa en historisk medvetenhet hos eleverna om sambandet mellan dåtid, nutid och framtid. Inom historiedidaktiken betonas ofta att konstnärliga uttrycksformer som film, litteratur och teater skapar goda förutsättningar för formandet av historiemedvetandet, genom ett friare förhållningssätt till verkligheten.

Projektnamnet refererar till så kallad faction, en litterär genre där fakta blandas med fiktion i syfte att skapa spänning och underhållning. Karakteristiskt för faction är att utgå från en historisk verklighet som förmedlas med berättartekniker och konstnärliga bearbetningar. Gränsen mellan vad som är sant eller påhittat kan vara svårt att urskilja vilket kan skapa osäkerhet hos betraktaren samtidigt som den ger upphov till spänning och inspirerar till frågor.

 

Inom litteraturdidaktiken hävdas det att genomslaget av faction är så pass stort att det behövs diskussioner för att forma ett kritiskt förhållningssätt bland skolelever. Vad är sanning och vad är verklighet? Vems verklighet är det? Finns det fler berättelser och fler perspektiv? Ur vilket sammanhang är berättelsen sprungen? Dessa frågor har flera beröringspunkter med spörsmål som man även ställer inom historisk forskning och undervisning. Med detta som utgångspunkt tog projektet Satisfaction form.

Spelplatsen för Satisfaction – arkivmagasinet – erbjöd nya intressanta möjligheter jämfört med en traditionell teaterscen. Arkivmiljön blev en del av scenografin där eleverna tillsammans med skådespelarna vandrade runt under föreställningens olika scener.

Under projektet pågick den ordinarie verksamheten parallellt med materialomflyttningar, framtagningar och nya leveranser. Därför var det mycket viktigt att informera om projektet och i genomförandet ta hänsyn till de verksamheter som inte ingick i projektet men som ändå påverkades av aktiviteterna.

 

Efter föreställningen genomfördes en källkritisk workshop. Eleverna diskuterade frågor som: Hur vet man att personerna har funnits på riktigt? Träffades de i verkligheten? Är det okej att blanda fakta och fiktion? Eleverna delades in i grupper där varje grupp fick arbeta med välgjorda kopior av originalkällor som fotografier, privata brev, tidningsartiklar och offentliga handlingar. Arbetsuppgifterna ställde frågor till arkivmaterialet och eleverna fick jämföra källornas innehåll med föreställningen. Även om arbetsmaterialet var kopior fick eleverna använda vita bomullshandskar i syfte att förstärka känslan av autenticitet och arkivforskning.

 

Projektet visar att det finns nya möjligheter för att levandegöra originalkällor. På Skånes Arkivförbund ser man nu fram emot fortsatta gränsöverskridande samarbeten och nya utmaningar som utvecklar metoder och modeller för ökad tillgänglighet, intresse och användning av bevarade arkiv och samlingar.

 

(Citat):

”teater skapar goda förutsättningar för formandet av historiemedvetandet”

Text Anna Ketola anna.ketola@skanearkiv.se

 

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades