bild

SCA:s arkiv har fått nytt hem

Skogsjätten SCA:s arkiv, som länge stått i Villa Merlo i Timrå, flyttades under hösten till Centrum för Näringslivshistoria. Nu blir det mer tillgängligt för ännu fler forskare och öppnar även upp för samarbeten med lokala arkivaktörer som Näringslivsarkiv i Norrland.

2023-03-09

Träpatronen Fredrik Bünsow byggde 1885 Villa Merlo som sin sommarbostad i Timrå, mellan Sundsvall och Härnösand. Bostaden övergick så småningom i SCA:s ägo och har de senaste 70 åren främst fungerat som skogskoncernens centralarkiv. Knappt 6 000 hyllmeter material har samlats här.

– Det är en stor och unik dokumentation av Norrlands industrihistoria, från järnbruksrörelsen i slutet av 1600-talet fram till i dag. Men huset började bli fullt, och framför allt var det inte en lämplig arkivmiljö vad gäller luftfuktighet, brandskydd och andra arkivaspekter, säger Anders Edholm, kommunikationsdirektör på SCA.

SCA såg sig därför om efter en ny placering för arkivet i början av 2022, med en önskad flytt redan under året. Bland tänkbara alternativ valdes Centrum för Näringslivshistoria, med arkivdepåer i Bromma och Uppsala, och en snart 50-årig erfarenhet av att ta hand om stora företagsarkiv. SCA-materialets omfattning, den forskarservice som Centrum för Näringslivshistoria erbjuder och arkivlokalernas beskaffenhet var faktorer som vägledde valet.

– Det är ett stort och fint ansvar som SCA gav oss när de valde att deponera arkivet här. Under hösten 2022 flyttades materialet till våra arkivlokaler, där det sedan kommer finnas tillgängligt för forskare och andra intresserade. Dessutom ser vi framemot ett fortsatt samarbete med SCA och näringslivsorganisationer som Näringslivsarkiv i Norrland, säger Alexander Husebye, vd för Centrum för Näringslivshistoria.

Näringslivsarkiv i Norrland (NIN), med hemvist i Härnösand, deltog redan från början i samtalen med SCA och Centrum för Näringslivshistoria kring arkivets framtid.

– Vi tar emot och bevarar norrländsk företagshistoria och norrländska näringslivsarkiv. När det stod klart för oss att SCA ville flytta hela sitt arkiv, dessutom redan under 2022, såg vi över våra möjligheter att klara det. Vi hade ambitionen och viljan att ta emot arkivet, men SCA valde en annan lösning. När det stod klart för oss var det självklart att samarbeta med CfN. Vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet med såväl dem som med SCA, som sedan lång tid är medlemmar i NIN och deponerar arkiv hos oss, som de så viktiga arkiven efter Graningeverken med föregångare, säger Daniel Nordin, arkivchef på Näringslivsarkiv i Norrland.

Mer om de inblandade arkiven:

Centrum för Näringslivshistoria

Centrum för Näringslivshistoria hjälper sedan 1974 svenska företag att ta hand om sitt historiska material i professionella arkivlösningar, fysiska och digitala. Företag erbjuds även stöd i att aktivt använda sin historia som en strategisk och affärsstödjande tillgång. Dessutom bedriver man, via sitt forskningssekretariat, oberoende forskning och initierar projekt i tvärvetenskaplig samverkan. Centrum för Näringslivshistorias huvudman är en ideell förening och de kommersiella tjänsterna erbjuds via ett helägt servicebolag.

Näringslivsarkiv i Norrland, NIN

NIN är en arkivinstitution för företagsarkiv och näringslivshistoria med anknytning till Norrland med särskild tonvikt på Västernorrland. Sedan 1985 hjälper de företag i arkivfrågor och med att bevara arkiv. De bevarar också en stor mängd arkiv från sedan länge nedlagda och försvunna företag och industrier vilket också gör att man arbetar mycket med industrihistoria och kulturarvsfrågor. NIN är en ideell och allmännyttig förening som delvis finansieras av statliga, regionala och kommunala verksamhetsanslag, delvis av företagsmedlemmarna och tjänster till dem. Som kulturarvsinstitution har man också ett regionalt uppdrag av Region Västernorrland och ingår i Kultursamverkansmodellen.

Villa Merlo

  • Villa Merlo, ofta även kallad ”Merlo Slott”, stod färdigt 1885.
  • Träpatronen Fredrik Bünsow, Sveriges då rikaste man, byggde huset som sitt sommarnöje.
  • Under tidigt 1900-tal kom huset i SCA:s ägo och användes som permanentbostad för bolagscheferna.
  • Sedan 1951 huserade SCA sitt växande företagsarkiv i villan.
  • Under 2022 flyttades arkivet till Centrum för Näringslivshistoria i Bromma och SCA sålde villan.
  • Köpare var Timråparet Jonas och Jennie Olert. Paret planerar att driva verksamhet i slottet och även att bo där själva.
  • Historien om Villa Merlo och arkivflytten berättas i en nygjord kortfilm som går att se på naringslivshistoria.se/merlo
Dela
Skriv ut

#


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med respektive tagg hittades.