bild

Slav under din födelseattest?

Artikeln publicerades i Arkiv 1/ 2021 Konspirationsteorin ”The Birth Certificate Enslavement-Conspiracy” relaterar till en arkivhandling – födelseattesten. Teorin bygger på att en ond administrativ dubbelgångare skapas som sedan staten använder för att ta olika typer av lån. För ett antal år sedan skrev jag en artikel till Arkiv om arkivens konspirativa karaktär. Det finns något… Read More »

2021-03-09

Artikeln publicerades i Arkiv 1/ 2021

Konspirationsteorin ”The Birth Certificate Enslavement-Conspiracy” relaterar till en arkivhandling – födelseattesten. Teorin bygger på att en ond administrativ dubbelgångare skapas som sedan staten använder för att ta olika typer av lån.

För ett antal år sedan skrev jag en artikel till Arkiv om arkivens konspirativa karaktär. Det finns något som gör att arkivinstitutioner med de små möjligheter till insyn de erbjuder sina besökare kan få forskaren att tro att arkivarien döljer något. Du kliver fram till en disk och beställer fram handlingar, men vad händer egentligen ute i kulisserna? Får du ut allt du söker? Sorterar de i hemlighet bort något? Den artikeln kom till efter att under en akademisk workshop ha hört ett antal historiker dryfta sina misstankar mot arkivinstitutioner som de trodde dolde spännande källmaterial. Den nivån av konspirativt tänkande kanske vi får leva med även om man självfallet får tycka att den bygger på en ogrundad misstänksamhet. Just det får ju inte heller så stora konsekvenser, men det går att misstro administrationen på ett betydligt mer grundläggande sätt.

Tidigare i år presenterade jag forskning om en betydligt mer allvarlig konspirationsteori på konferensen ”Digital Humanities in the Nordic Countries”. Konferensen skulle ha gått av stapeln på det lettiska nationalbiblioteket i Riga, men fick arrangeras i cyberrymden i stället på grund av coronapandemin. Konspirationsteorin jag pratade om kallas för ”The Birth Certificate Enslavement-Conspiracy” och relaterar till en arkivhandling – födelseattesten.

Ser staten som fiende

Anhängare av den konspirationsteorin menar att upprättandet av en födelseattest i samband med födsel innebär att en ond administrativ dubbelgångare skapas. Denna dubbelgångare använder sedan staten som säkerhet för att kunna ta olika typer av lån. ”Bevisen” för att det är en dubbelgångare är bland annat att födelseattester ofta upprättas med barnets namn i versaler. Versalerna ska enligt vissa pseudojuridiska resonemang, tydligen kopplade till sjörätt, signalera att det egentligen inte rör sig om samma person som den ”riktiga människan”. Hängde du inte med? Det är du inte ensam om…

Konspirationsteorin figurerar främst i USA och där har den fått vissa konsekvenser. Det händer att föräldrar vägrar upprätta en födelseattest vilket självklart leder till vissa administrativa problem för barnet senare i livet. Alternativet för föräldrarna är, enligt vissa anhängare av teorin, att skriva barnets namn och födelsedatum i familjebibeln.

Det händer även att anhängare kontaktar olika myndigheter för att få ut pengar som de menar att deras administrativa dubbelgångare har tillgång till. Inspelade telefonsamtal sprids sedan på sociala medier och handläggarnas ord vänds och vrids för att på olika sätt ge stöd för teorin. Vissa menar även att de lyckats få ut dessa pengar och det finns till och med anhängare som reser runt och tar betalt för att föreläsa om hur du gör för att få tillgång till dubbelgångarens ekonomiska överflöd. En frestande möjlighet för den som är fattig och frustrerad.

Spritt sig till fler länder

Som så mycket annat har den här konspirationsteorin spridit sig från USA och ut i övriga världen. Ni finner den på internet om ni söker efter ”Freeman of the Land” eller ”Sovereign Citizen” vilket är två olika varianter av rörelser som skapats genom konspirationsteorin. Den har främst haft genomslag i engelsktalande länder som Storbritannien, Kanada och Australien, men anhängare finns även i Sverige.

Hit verkar den ha kommit via Danmark där det sedan tidigare finns en rörelse kallad ”Acephali” som har en liknande syn på födelseattester. Acephali kommer av grekiskans Akephaloi, ”huvudlös” och syftar på att rörelsen saknar ledare. Anhängarna lägger ibland till ett ”Acephali” till sitt namn och samlas i grupper på olika sociala medieplattformar för att diskutera och dokumentera sin kamp mot myndigheterna.  Det finns ett par svenska myndigheter som har fått hantera detta, det har jag själv kunnat observera via handlingar som fotats och publicerats i dessa grupper.

Hur kan den här typen av idéer påverka oss som arbetar med arkiv och administration? Det finns en möjlighet att personer kontaktar myndigheter med den här konspirationsteorin i bakhuvudet. Oavsett hur neutrala vi försöker vara så måste ändå detta betraktas som en form av rättshaverism och bäst hanteras med korrekta men korta bemötanden.

Förstår inte administrativa processer

Men det finns även en annan aspekt som kan vara värd att ha i beaktande. Det verkar som att den här typen av konspirationsteorier underhålls av att anhängarna har liten kunskap i, och även svårt att förstå, administrativa processer.  När det gäller versalerna i namnet är det ganska tydligt. Dokument upprättas med namn i versaler för att namnet ska sticka ut från övrig text och lätt synas.

Det finns även i vissa sammanhang en koppling till äldre folkbokföringssystem uppbyggda i datorernas barndom med så kallad mainframe-teknik. I denna systemmiljö hade valet av gemener och versaler betydelse för hur mycket minne en applikation använde och det fanns därför en god anledning att antingen välja gemener eller versaler när namn och annat lagrades i systemet. Detta idag något föråldrade sätt att hantera ett datalagringsproblem har sedan överlevt till modernare system. Det kan finnas god anledning att ha en idé om hur du som myndighetsrepresentant ska förklara olika administrativa egenheter (numreringar och annat) i de handlingar som når allmänheten. Ett korrekt och tydligt bemötande kan förhindra att den här typen av konspirationsteorier får luft under vingarna.

Text: Rikard Friberg von Sydow rikard@arkivfeber.se

 

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades