bild

Spännande digitala lunchföredrag

Svensk utvandring till Amerika, frätande bläck i arkiven och kartläggning av det medeltida Sverige. Missa inte Riksarkivets spännande lunchföredrag i vår.  

2024-03-18

22 mars: Svenska Emigrantinstitutets arkiv

Arkivarien Judit Söderblom berättar om Svenska Emigrantinstitutets samlingar. I snart 60 år har emigrationshistoriskt arkivmaterial samlats i Utvandrarnas Hus i Växjö. Brev skickade till och från Amerika och Sverige, fotografier, dagböcker och mycket annat gömmer sig i hyllorna. I materialet ryms personliga berättelser om de 1,3 miljoner svenskar som utvandrade till Amerika mellan 1850 och 1930. I föredraget berättar Judit om Svenska Emigrantinstitutets verksamhet och visar guldkorn ur samlingarna.

26 april: Det medeltida Rekarne, Sörmland och Sverige

Det medeltida Sverige (DMS) är en vetenskaplig bokserie som ges ut av Riksarkivet. Den kartlägger den medeltida bebyggelsen i Sverige, härad för härad och socken för socken. Böckerna visar var medeltidens gårdar låg och vilka som ägde dem. Utgivningen har pågått sedan 1972 och täcker snart halva landet. Den senaste boken behandlar Rekarne i Södermanland, och med detta är ett av rikets gamla kärnlandskap färdigbehandlat. Föredraget kommer dels att behandla DMS i stort, dels att peka på några egendomligheter som framkommit i just Rekarne. Föredraget hålls av bokens författare, docent Christian Lovén.

24 maj: Att försöka stabilisera historien

Järngallusbläck användes flitigt från tidig medeltid fram till 1900-talet och många av våra historiska arkivhandlingar är framställda med detta skrivmedium. Dessvärre kan bläcket ge frätskador på papper och orsaka förlust av information. Under lång tid har man försökt att finna en bra metod för att stabilisera den här typen av nedbrytning. Konservatorn Anna Lagerqvist Alidoost berättar i detta lunchföredrag om järngallusbläckets historia och hennes pågående forskning om utveckling av en lämplig konserveringsmetod.

Lunchföredragen är gratis och sker digitalt via Zoom, klockan 11.30. Anmäl dig här.

Stock.adobe.com

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades