Tema Arkiv möter framtiden som tidningen Arkiv

Redan när Näringslivets Arkivråd (NLA) bildades år 1957 började man ge ut ­medlemstidskriften Arkivinformation som tillsammans med NLA:s kurser och konferenser spred information i frågor som rörde kontorsteknik och arkiv. ­Tidningen fungerade samtidigt som en marknadsföringskanal för produkter inom området. Arkivinformation gavs sedan ut regelbundet fram till 1991 och är alltså ursprunget till dagens Arkiv.… Read More »

2011-02-16

Redan när Näringslivets Arkivråd (NLA) bildades år 1957 började man ge ut ­medlemstidskriften Arkivinformation som tillsammans med NLA:s kurser och konferenser spred information i frågor som rörde kontorsteknik och arkiv. ­Tidningen fungerade samtidigt som en marknadsföringskanal för produkter inom området. Arkivinformation gavs sedan ut regelbundet fram till 1991 och är alltså ursprunget till dagens Arkiv.

Med åren blev utgivningen av tidningen kostsam och krävde allt större del av NLA:s budget, varför man kontaktade andra arkivorganisationer för medfinansiering. Arkivrådet AAS visade sig var mest intresserade och tillsammans med NLA bildade man föreningen Svensk Arkivtidskrift som startade utgivningen av den nya tidskriften Tema Arkiv.

I NLA:s jubileumsskrift från 2007 skriver Anne-Marie Lenander Fällström, NLA:s ordförande mellan 1988 och 1991, om alla fördelarna man fick med den nya organisationen: ”Tidskriften fick en bredare bas och nådde många fler yrkesverksamma inom arkivområdet, vilket gjorde det lättare både att attrahera annonsörer och att få fram intressant material”.\nDet första numret av Tema Arkiv kom ut 1991. Redan året efter anslöt sig FALK från kommunsidan samt 1995 FA från folkrörelsesidan. En bred och slagkraftig arkivtidskrift hade kommit till.

De senaste åren har det hänt ganska mycket. Tidskriften har fått en egen webbplats och en ny delägare, Näringslivsarkivens förening (NAF), har anslutit sig.

Nu har det gått 20 år och det är åter dags att se över tidskriftens organisation och fortsatta produktion, detta främst med anledning av att såväl annonsackvisitören som ekonomen aviserat sina avgångar under 2011. Den 17 december 2010 hölls ett arbetsseminarium om tidskriftens framtida utformning och ägarföreningarna var överens om att en trygg och stabil organisation kring utgivningen samt stöd av professionella utgivare skulle göra tidskriften ännu mer lockande och intressant för läsarna. Vi som har varit med och givit stöd till detta beslut är övertygade om att det är nu dags att se över tidskriften igen. Med spänning ser vi fram emot vad förvandlingen av Tema Arkiv till tidskriften Arkiv kommer att bära med sig.

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades