Thatcher gjorde sig själv odödlig

När Margaret Thatcher avgick från sin post som premiärminister grundade hon en stiftelse för att sprida sina idéer över hela världen. För Gunnela Björks del betydde det en annorlunda arkivupplevelse i arbetet med sin biografi över den nyligen avlidna politikern. Att beställa fram en kapsel i brun kartong; öppna den kluriga lilla knuten med ett… Read More »

2013-02-18

När Margaret Thatcher avgick från sin post som premiärminister grundade hon en stiftelse för att sprida sina idéer över hela världen. För Gunnela Björks del betydde det en annorlunda arkivupplevelse i arbetet med sin biografi över den nyligen avlidna politikern.

Att beställa fram en kapsel i brun kartong; öppna den kluriga lilla knuten med ett enda ryck, på med vita vantarna, lyfta upp, försiktigt bläddra, tyda, försöka förstå, lägga ännu en liten pusselbit och kanske börja ana ett mönster. Många, många timmar jag har tillbringat i arkiven och njutit av nästan varje ögonblick.

På 1990-talet var det främst Arkivcentrum i Örebro som var min hemvist. Här fanns spåren efter dem som på olika sätt hade arbetat för att vidga kvinnors möjligheter att vara med och påverka samhället under seklets första decennier. Jag njöt av att ha min egen kaffekopp i forskarköket och svor över de obekväma stolarna.

Tio år senare började jag forska om förhållandet mellan politik och medier med Olof Palme i fokus. Nu flyttade jag min kaffekopp till Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek på Upplandsgatan i Stockholm. Likadana kapslar och knutar, samma doft och atmosfär.

För ett par år sedan blev jag ombedd av ett förlag att skriva en kortare populärvetenskaplig biografi om Margaret Thatcher, Storbritanniens premiärminister 1979-1990. Boken var klar och tryckt i januari 2013. Men några vita bomullsvantar har jag inte använt den här gången. Istället har biblioteken och webben försett mig med material.\nI Storbritannien finns en stark tradition som näst intill påbjuder att höga politiker och andra makthavare efter förrättat värv skriver sina memoarer. Därmed får de ju också möjlighet att berätta sin version av vad som har hänt och på så sätt påverka eftervärldens bild av den egna gärningen. Vilket privilegium det har varit att via biblioteket kunna beställa och låna dessa böcker och därtill ett urval av de många biografier och forskningsrapporter som skrivits om Thatcher på olika håll i världen!

Men det räckte inte. Jag kunde förstås ha rest till Churchill Archive Centre i Cambridge. Dit donerade Thatcher sitt arkiv, inte till sitt eget universitet, Oxford, eftersom det mot all kutym hade vägrat att utse henne till hedersdoktor. Oxford kunde aldrig förlåta henne för de kraftiga nedskärningar som drabbade universiteten på 1980-talet.

Men resan till Cambridge visade sig onödig. Efter sin avgång 1990 grundade Thatcher en stiftelse: Margaret Thatcher Foundation, vars syfte var att på olika sätt att sprida hennes idéer över världen. Stiftelsen genererade av olika skäl aldrig så mycket pengar som det var tänkt, men har gjort en bestående insats genom att samla in och tillgängliggöra en stor del av hennes arkiv för allmänheten på CD-Rom-skivor som skickades ut till universitetsbibliotek i hela världen. Idag finns stora delar av detta material på webben (www.margaretthatcher.org) till nytta för den som vill skriva eller forska om Thatcher, thatcherismen och brittisk och europeisk 1900-talshistoria.\nHär finns inte bara offentligt material som tal, uttalanden, protokoll och diarier utan också artiklar, intervjuer, bilder och videoinspelningar. Även en del privat material finns utlagt, som notisen om hennes födelse i den lokala tidningen The Grantham Journal 17 oktober 1925 samt personliga brev och meddelanden.

Syftet med Margaret Thatcher Foundation finns tydligt angivet. Den ska bland annat verka för största möjliga acceptans för demokrati, fri marknad, lag och ordning och ett starkt försvar. Det ringer förstås en och annan varningsklocka för den källkritiska forskaren. I sista hand är det stiftelsen som bestämmer vilket material som ska tillgängliggöras – men det gäller ju å andra sidan de flesta personliga arkiv: någon har inte bara bestämt vad som ska finnas där utan också vad som inte sparas åt eftervärlden.

Vad jag ska göra härnäst vet jag inte. Ensamarbete hemma vid datorn har sina fördelar, men går inte på långa vägar upp mot direktkontakten med källmaterialet och den atmosfär som finns i ett arkiv. Undrar var min kaffekopp ska stå framöver? 

”\u0007Oxford kunde aldrig förlåta henne för de kraftiga nedskärningar som drabbade universiteten på 1980-talet.”

På www.margaretthatcher.org finns ett stort bildmaterial för fri användning. Däribland detta foto från ett möte med Ronald Reagan.

Text Gunnela Björk gunnelabjork@gmail.com docent i historia vid Örebro universitetFörfattare till boken Margaret Thatcher. En biografi (Historiska Media 2013). Foto Margaret Thatcher Foundation.

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades