Vad är arkivpolitik?

Arkivföreningarna har vässat sig i samhällsdebatten i och med Arkivveckan och uppvaktningen av kulturutskottet i riksdagen. Vi har agerat samstämt och lyft viktiga framtidsfrågor. Nu har vi verkligen fått blodad tand och det är dags att ta nästa steg under det så kallade supervalåret. Har partierna någon samlad arkivpolitik? Var kan man utkräva det politiska… Read More »

2014-02-19

Arkivföreningarna har vässat sig i samhällsdebatten i och med Arkivveckan och uppvaktningen av kulturutskottet i riksdagen. Vi har agerat samstämt och lyft viktiga framtidsfrågor. Nu har vi verkligen fått blodad tand och det är dags att ta nästa steg under det så kallade supervalåret.\nHar partierna någon samlad arkivpolitik? Var kan man utkräva det politiska ansvaret? Det är berättigade frågor både under och efter valrörelsen. Vi hoppas att nästa nummer av vår egen tidskrift kan ge svar på dessa frågor. Vi uppmanar dig som läsare att hjälpa redaktionen att formulera de viktigaste frågorna. Extra intressant blir det att se vem som får uppdraget av respektive parti att svara på våra frågor. Personerna i fråga kan ha fått ett strategiskt uppdrag vilket gör att svaren förpliktar. Våra aktiviteter hittills visar att ansvaret finns på många håll. Vi kunde lika bra uppvaktat utbildningsutskottet, konstitutionsutskottet eller de som handhar juridiken.\nNär vi blickar tillbaka på hur kulturpolitiken med sin regionalisering har påverkat oss ser vi att det bara går åt ett håll. Alla utvärderingar visar att resurserna minskar. Det går åt allt mer tid för välutbildade arkivarier att leta projekt och pengar på olika sätt – i stället för att ansvara för sina respektive kärnområden. Kraven på digitalisering kan bli vår egen grav om det inte sköts på ett ansvarsfullt sätt. Dyra tekniska investeringar kan komma att äta upp ytterligare av de minskande resurserna.\nDet finns aktuella händelser som spelar oss rakt i händerna när det gäller att förstå arkivens betydelse. Fosterhemsbarnen hade inte kunnat få upprättelse för sina hemska upplevelser om det inte var för att det finns bra och fungerande arkiv. Den sorglustiga historien om Jan Guillous betyg är ett annat exempel. Betygen var lätta att hitta efter två timmars letande i arkiv. Författaren hade jobbat fyra år med boken med intervjuer som avgörande källa. Det finns fler händelser som får oss att undra om det inte behövs någon form av ”arkivövervakning”: när arkiv hotas av nedläggning, något som dialekt- och ortnamnsarkiven står inför, eller när stora företag utan känsla för lokal och nationell historia överger sina arkiv.\nOrosmolnen är många och hotfulla – så visst behövs det en sammanhållen arkivpolitik i Sverige. Upp till bevis! Vi är många som kan hjälpa till att formulera arkivpolitiken. Våra aktiviteter slutar inte i och med valrörelsens aktiviteter.\nTidskriften Arkiv är ett bra forum för framtida dialog.\nArkivarier i alla läger – förenen och aktivera eder!

Torgny Larsson,\nOrdförande Folkrörelsernas\nArkivförbund

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades