Vem tror du att du är?

Är du arkivarie, registrator, dokumentcontroller, informationsförvaltare, eller kanske records manager. Eller något helt annat? Vilka begrepp är det egentligen som bäst beskriver professionen idag? Ett ämne som diskuteras bland annat på Föreningen för arkiv och informationsförvaltnings Facebook-sida. Liknande diskussioner förs på Norsk Arkivråds Facebook-sida. Det är tydligt att nya benämningar som informationsförvaltare eller dokumentcontroller vinner… Read More »

2014-09-23

Är du arkivarie, registrator, dokumentcontroller, informationsförvaltare, eller kanske records manager. Eller något helt annat? Vilka begrepp är det egentligen som bäst beskriver professionen idag? Ett ämne som diskuteras bland annat på Föreningen för arkiv och informationsförvaltnings Facebook-sida. Liknande diskussioner förs på Norsk Arkivråds Facebook-sida. Det är tydligt att nya benämningar som informationsförvaltare eller dokumentcontroller vinner terräng jämfört med traditionella yrkestitlar som arkivarie och registrator.

De gamla yrkestitlarna anses vara för snäva och speglar inte den förändrade yrkesrollen. Det behövs ett bredare namn på vår yrkesroll som speglar utvecklingen i informationssamhället. Informationsförvaltare är kanske det nya namnet för vår yrkesroll, där det kan finnas utrymme för olika inriktningar som tillgängliggörande (kulturarv), verksamhetsprocesser (informationsförsörjning), lag och rätt (dokumentkontroll), eller kunddriven informationsförvaltning (informationsåtervinning).

Men det kan vara svårt att släppa de gamla yrkestitlarna som är traditionsbärare från Axel Oxenstierna eller tidigare. Kan vi behålla dessa titlar och fylla dem med ny innebörd? Är vi redo för en uppgraderad Arkivarie 2.0 eller Registrator 2.0? Vilka associationer får folk i allmänhet när de hör yrkestitlar som arkivarie eller registrator?

Den nya föreningens namn kan ge uttryck för att vi vill famna såväl arkiv som informationsförvaltning. En förening som vill omfatta all informationsförvaltning – från skapande till bevarande. En förening som vill utveckla branschen. FAI bjuder in till medlemscafé med tema Opinionsbildning den 24 september i Göteborg. Ytterligare ett medlemscafé planeras vid Arkivcentrum Syd den 8 oktober i Lund. Jag vill även passa på att påminna om föreningens stora höstkonferens – Informationsförvaltning 2014 – som går av stapeln den 22-23 oktober i Stockholm.

 

Katarina Ekelöf

Ordförande Föreningen för arkiv och informationsförvaltning

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades